Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 14c, del 2. Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt
i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leieinntekter  Salg  Andre  I alt  Produksjons-
   Størrelses- 

 

  av  inn-     inntekter
   grupper, daa  Traktor  Traktor og  Yrkesbil  melke-  tekter     i alt
      i skogen  maskiner  brukt  kvote         
         annen  privat            
         næring               

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 0,7   2,5         73,8  77,0   1600,5   
  100-199,9 0,4   20,9   0,4      5,6  27,3   914,8   
  200-299,9 1,6   14,4   1,2      19,7  36,9   1425,8   
  300-499,9 0,9   34,1       15,9  9,3  60,2   1859,2   
  500- 0,8   52,6   0,8      19,9  74,1   3010,8   
  Alle 0,9   33,3   0,8    4,0  17,0  56,1   2026,5   
Andre bygder                     
  100-199,9 1,9   9,6         3,4  15,0   580,8   
  200-299,9 4,1   24,3       15,2  2,8  46,4   1188,7   
  300-499,9 2,2   18,6       15,2  4,6  40,6   1539,0   
  500- 1,3   42,1   5,7      15,5  64,6   2669,2   
  Alle 2,3   21,8   1,1    8,2  7,0  40,4   1470,9   
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  200-299,9 0,2   3,6         13,0  16,8   2918,2   
  300-499,9 0,1   5,3         5,2  10,5   2953,2   
  500- 0,1   54,4         34,6  89,2   4221,8   
  Alle 0,1   13,9         14,6  28,6   3113,9   
Andre bygder                     
  100-199,9 0,8   7,3   2,8      2,3  13,1   1246,6   
  200-299,9 0,4   30,4         5,7  36,5   1268,5   
  300-499,9 0,7   24,9         3,6  29,2   1888,2   
  500- 1,2   63,3         14,2  78,8   3383,8   
  Alle 0,7   28,8   1,0      7,2  37,8   1894,2   
Vestlandet                     
  35-49,9 3,5   5,7         26,1  35,4   592,9   
  50-99,9 0,3   6,1       6,0  14,0  26,4   709,1   
  100-199,9 1,6   5,5         5,1  12,2   1133,3   
  200-299,9 1,6   19,7         3,1  24,3   1433,6   
  300-499,9 1,9   22,8       8,1  6,5  39,3   2091,3   
  500- 0,1   46,1         9,8  56,1   2974,2   
  Alle 1,5   16,5       2,8  7,7  28,6   1500,2   
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 2,4            0,4  2,9   1203,3   
  200-299,9 0,6   6,2       18,9  4,2  29,8   1272,2   
  300-499,9 2,1   15,6   1,4      4,6  23,8   2186,8   
  500- 4,7   21,2         6,3  32,3   2331,6   
  Alle 2,2   12,5   0,6    4,8  4,4  24,6   1869,4   
Andre bygder                     
  200-299,9 1,9   6,9   0,9    27,6  -3,0  34,3   1330,5   
  300-499,9 2,1   12,0   1,1      1,1  16,4   1768,0   
  500- 3,9   16,9   3,3        24,1   2851,5   
  Alle 2,4   10,4   1,3    9,8  -0,5  23,5   1793,0   
Nord-Norge                     
  100-199,9 0,5   6,5           7,0   895,6   
  200-299,9 1,0   32,2         4,7  37,9   1247,7   
  300-499,9 4,8   10,7   0,5      2,0  18,0   1995,3   
  500- 4,0   42,4         7,9  54,3   3045,4   
  Alle 2,8   21,7   0,2      3,5  28,2   1801,3   
Alle bruk                     
  35-49,9 1,9   11,7   3,6      27,7  44,9   1920,5   
  50-99,9 0,3   4,7       3,5  25,9  34,4   930,1   
  100-199,9 1,2   9,2   0,4      3,8  14,6   1024,2   
  200-299,9 1,5   18,1   0,3    6,6  6,5  33,0   1452,0   
  300-499,9 2,0   19,3   0,4    6,2  4,8  32,6   1966,2   
  500- 1,7   45,8   1,4      15,3  64,2   3004,6   
  Alle 1,6   21,7   0,6    3,8  8,5  36,2   1842,2