Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 14c, del 2. Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt
i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leieinntekter  Salg  Andre  I alt  Produksjons-
   Størrelses- 

 

  av  inn-     inntekter
   grupper, daa  Traktor  Traktor og  Yrkesbil  melke-  tekter     i alt
      i skogen  maskiner  brukt  kvote         
         annen  privat            
         næring               

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 1,3   19,8         28,1  49,2   873,6   
  200-299,9 2,2   12,1         18,7  32,9   1405,3   
  300-499,9 2,3   22,3   0,5      11,2  36,3   1624,8   
  500- 1,8   62,4   0,8      42,2  107,1   3161,2   
  Alle 1,9   33,9   0,4      27,6  63,9   2025,2   
Andre bygder                     
  100-199,9 2,4   11,7         20,4  34,5   774,4   
  200-299,9 1,3   14,7   1,4      19,0  36,4   1028,7   
  300-499,9 1,5   24,4   1,7      18,3  45,9   1788,3   
  500- 1,8   33,9   0,7    42,6  37,0  116,0   3044,6   
  Alle 1,7   22,4   1,0    10,7  23,8  59,7   1706,1   
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9    21,6         17,7  39,3   2092,2   
  200-299,9    3,5         11,5  15,1   2027,2   
  300-499,9    3,0         15,5  18,6   2549,0   
  500-    21,4         30,5  51,9   5607,7   
  Alle    9,3         24,8  34,1   3194,7   
Andre bygder                     
  100-199,9 1,0   15,5         5,0  21,4   881,1   
  200-299,9 3,1   35,8         50,9  89,8   1463,9   
  300-499,9 0,3   20,9       58,9  12,7  92,7   2107,8   
  500- 3,1   81,2         84,5  168,8   3948,3   
  Alle 1,8   41,4   0,8    16,6  37,8  98,4   2221,7   
Vestlandet                     
  35-49,9 0,7              0,7   708,7   
  50-99,9 0,8   6,0         5,9  12,7   1088,3   
  100-199,9 2,2   8,6         17,7  28,4   1205,0   
  200-299,9 2,0   21,5   0,4      4,2  28,1   1481,6   
  300-499,9 1,9   19,6   1,3    41,9  13,5  78,2   2105,2   
  500- 2,0   37,1         48,5  87,6   3883,1   
  Alle 1,8   18,6   0,5    11,9  15,8  48,5   1887,6   
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 2,5   5,5         27,5  35,5   1318,9   
  300-499,9 2,5   19,2         20,0  41,6   2389,8   
  500- 3,4   69,5         56,3  129,3   3098,8   
  Alle 2,7   30,4         30,9  64,0   2314,4   
Andre bygder                     
  200-299,9 6,0   5,9   3,1      10,3  25,4   1250,9   
  300-499,9 4,9   30,7         56,6  92,3   2146,9   
  500- 7,1   17,8         68,4  93,3   3205,0   
  Alle 5,4   19,5   1,0      41,3  67,2   2002,6   
Nord-Norge                     
  100-199,9 0,9   30,6         3,5  35,0   1015,5   
  200-299,9 2,8   13,5         4,6  20,9   1205,8   
  300-499,9 1,9   37,3       2,2  13,6  55,0   2035,5   
  500- 3,1   53,0         1,6  57,7   2979,6   
  Alle 2,4   35,3       0,7  6,0  44,4   1999,5   
Alle bruk                     
  35-49,9 0,5   2,1   3,8      37,3  43,7   2325,4   
  50-99,9 1,2   19,8         14,8  35,8   1135,4   
  100-199,9 1,6   15,0         16,4  33,1   1082,7   
  200-299,9 2,5   15,6   0,6      16,3  35,0   1362,2   
  300-499,9 2,0   22,9   0,6    12,9  19,6  58,1   2036,4   
  500- 2,5   51,7   0,3    6,6  41,8  102,9   3416,7   
  Alle 2,1   26,9   0,5    5,8  24,2  59,5   2069,6