Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 14c, del 2. Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt
i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leieinntekter  Salg  Andre  I alt  Produksjons-
   Størrelses- 

 

  av  inn-     inntekter
   grupper, daa  Traktor  Traktor og  Yrkesbil  melke-  tekter     i alt
      i skogen  maskiner  brukt  kvote         
         annen  privat            
         næring               

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 4,9   1,6         2,4  9,0   1098,4   
  100-199,9 1,9   5,8         9,7  17,4   908,2   
  200-299,9 2,9   11,9         4,1  19,0   1824,4   
  300-499,9 2,9   28,5   0,6      17,0  49,1   1633,8   
  500- 2,5   62,9   1,4    4,4  63,3  134,4   3655,1   
  Alle 2,7   33,8   0,7    1,6  30,0  68,8   2308,2   
Andre bygder                     
  100-199,9 2,7   13,9   2,6      16,8  36,0   708,0   
  200-299,9 4,7   10,6   0,7      6,0  22,1   1277,5   
  300-499,9 4,4   19,6       24,0  11,5  59,5   1760,0   
  500- 2,3   32,2   2,5      109,4  146,3   3228,3   
  Alle 3,6   19,9   1,3    6,8  37,8  69,4   1837,9   
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9    13,3         0,1  13,5   2238,9   
  200-299,9 0,5   12,0         6,8  19,3   2701,1   
  300-499,9 0,1   7,2   3,1      20,2  30,5   2971,9   
  500- 1,0   15,1         28,5  44,6   5026,8   
  Alle 0,4   10,4   1,0      21,4  33,2   3532,8   
Andre bygder                     
  100-199,9 0,2   14,0         2,2  16,4   854,4   
  200-299,9 6,2   22,2       80,5  1,4  110,3   1593,1   
  300-499,9 2,2   26,9         17,8  46,8   1936,7   
  500- 0,8   50,0         5,7  56,5   3641,4   
  Alle 2,4   30,1   1,1    19,0  7,7  60,2   2201,2   
Vestlandet                     
  35-49,9 0,4          84,7  13,1  98,1   1154,7   
  50-99,9 1,0   4,8         21,8  27,5   1009,7   
  100-199,9 1,4   15,8         14,0  31,2   1211,7   
  200-299,9 1,9   26,7   0,8    28,6  18,7  76,6   1533,7   
  300-499,9 1,8   32,9   0,4      10,0  45,1   2172,3   
  500- 2,8   45,0   1,5    42,6  44,7  136,7   3876,4   
  Alle 1,7   25,8   0,5    17,5  19,1  64,7   1937,8   
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 3,3   9,1         22,8  35,2   1420,0   
  300-499,9 2,8   14,9   0,7    20,9  40,7  80,0   2332,6   
  500- 3,9   49,4         49,1  102,4   3412,2   
  Alle 3,2   25,5   0,3    7,5  39,2  75,7   2468,4   
Andre bygder                     
  200-299,9 4,8   17,3         52,6  74,7   1203,7   
  300-499,9 5,5   18,7   1,5    38,2  40,3  104,2   2095,3   
  500- 3,2   24,6   0,2      36,3  64,3   3236,1   
  Alle 4,4   18,8   0,7    17,7  39,8  81,4   2125,3   
Nord-Norge                     
  100-199,9 0,5   7,5       73,0  22,1  103,1   990,1   
  200-299,9 5,0   14,5         21,2  40,6   1222,2   
  300-499,9 3,3   33,9       1,8  38,0  77,0   2138,8   
  500- 2,7   50,2         36,6  89,5   3147,2   
  Alle 3,0   32,7       8,4  31,5  75,6   2191,6   
Alle bruk                     
  35-49,9 0,2   1,8   4,7    42,3  21,9  70,8   2420,3   
  50-99,9 2,2   7,8         17,0  27,1   1216,5   
  100-199,9 1,4   11,5   0,5    7,0  12,2  32,5   1111,8   
  200-299,9 3,6   16,5   0,3    14,7  14,6  49,8   1538,5   
  300-499,9 3,0   24,6   0,6    10,0  22,6  60,8   2056,0   
  500- 2,5   46,4   0,9    5,7  53,3  108,8   3563,7   
  Alle 2,7   26,1   0,7    9,7  28,0  67,1   2219,6