Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 14c, del 2. Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt
i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leieinntekter  Salg  Andre  I alt  Produksjons-
   Størrelses- 

 

  av  inn-     inntekter
   grupper, daa  Traktor  Traktor og  Yrkesbil  melke-  tekter     i alt
      i skogen  maskiner  brukt  kvote         
         annen  privat            
         næring               

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 0,4   3,0         14,0  17,3   1138,1   
  100-199,9 1,9   8,6         5,8  16,3   991,3   
  200-299,9 5,4   18,1         15,3  38,7   1822,1   
  300-499,9 2,5   26,9         18,7  48,0   1857,5   
  500- 4,5   60,6   1,2    16,8  38,2  121,3   3733,7   
  Alle 3,5   34,2   0,9    6,2  25,2  70,0   2408,9   
Andre bygder                     
  100-199,9 2,0   18,6   5,2      19,1  44,9   1192,1   
  200-299,9 5,6   12,5         6,9  25,0   1419,9   
  300-499,9 3,4   16,6   0,7      12,0  32,6   1604,4   
  500- 3,2   44,0   3,0    67,6  33,0  150,9   3446,3   
  Alle 4,0   23,6   1,7    19,7  18,7  67,7   1992,6   
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 0,6   0,6         17,6  18,8   2184,2   
  200-299,9 0,1   16,8         23,4  40,3   3546,0   
  300-499,9 0,1   5,7   2,5      29,3  37,7   2728,5   
  500- 2,1   15,2         29,3  46,6   6374,1   
  Alle 0,8   9,7   0,7      46,8  58,0   4351,0   
Andre bygder                     
  100-199,9    7,4       95,0  -10,8  91,6   1006,2   
  200-299,9 7,6   14,0         7,3  28,9   1464,5   
  300-499,9 0,3   35,0   1,1    75,0  7,7  119,1   2325,4   
  500- 2,6   33,3         24,8  60,7   4179,5   
  Alle 2,7   24,5   1,5    36,3  8,9  73,9   2402,5   
Vestlandet                     
  35-49,9 0,9   0,6         0,5  2,1   1428,8   
  50-99,9 1,4   1,1         15,5  18,0   1747,6   
  100-199,9 1,5   4,1         46,6  52,2   1309,3   
  200-299,9 2,1   33,7         33,6  69,4   1674,2   
  300-499,9 1,9   28,5   0,5      20,5  51,4   2252,0   
  500- 0,5   32,2   0,5      75,5  108,7   4413,5   
  Alle 1,6   22,1   0,2      35,6  59,5   2189,9   
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 5,8   9,5       83,1  52,4  150,9   1813,7   
  300-499,9 2,5   16,0   0,9      56,8  76,2   2508,6   
  500- 4,1   50,1   1,5      84,3  140,0   3961,7   
  Alle 3,6   25,9   0,9    17,1  63,3  110,7   2847,4   
Andre bygder                     
  200-299,9 4,3   17,3   2,4      23,4  47,3   1280,0   
  300-499,9 4,5   9,2   2,4    11,3  26,0  53,5   2131,8   
  500- 2,9   26,6         30,3  59,8   4076,6   
  Alle 3,8   15,5   1,7    4,9  30,3  56,2   2426,4   
Nord-Norge                     
  100-199,9 0,6   6,5       24,2  3,8  35,2   932,7   
  200-299,9 7,0   14,7       12,5  18,0  52,1   1320,9   
  300-499,9 3,5   30,0         49,6  83,1   2271,4   
  500- 4,2   57,1   0,7      42,2  104,1   3614,5   
  Alle 3,9   33,7   0,3    5,2  34,9  77,9   2388,0   
Alle bruk                     
  35-49,9 1,2   4,1   7,6      32,5  45,4   2384,8   
  50-99,9 1,6   6,4         51,0  59,1   1674,3   
  100-199,9 1,3   7,8   0,8    13,1  22,0  45,1   1290,2   
  200-299,9 4,8   18,9   0,2    7,3  20,8  52,0   1666,6   
  300-499,9 2,5   22,8   0,8    9,0  25,9  60,9   2141,6   
  500- 3,3   45,3   1,1    14,8  44,2  108,7   4036,7   
  Alle 3,0   25,4   0,9    10,3  30,7  70,3   2465,4