Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   7,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9 50,4    7,0   9,9     11,1   78,4    10,4    68,0   
  200-299,9 80,4    10,5   13,2     14,1   118,2    10,4    107,8   
  300-499,9 101,8    15,9   19,9     19,0   156,6    15,8    140,8   
  500- 180,2    33,4   30,2     34,1   277,9    23,8    254,1   
  Alle 95,5    15,1   17,3     18,0   145,9    14,5    131,4   
Andre bygder                           
  50-99,9 32,9    4,4   4,2     6,4   47,9    2,8    45,1   
  100-199,9 54,4    7,7   6,5     10,8   79,4    7,3    72,1   
  200-299,9 69,2    10,6   9,6     13,7   103,1    11,5    91,6   
  300-499,9 110,4    15,0   16,9     21,2   163,5    23,3    140,2   
  Alle 64,5    9,1   9,4     12,7   95,7    9,7    86,0   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  50-99,9 39,0    2,9   7,7     6,1   55,7    0,9    54,8   
  100-199,9 54,8    5,9   11,0     11,8   83,5    3,6    79,9   
  200-299,9 81,6    8,6   30,8     12,4   133,4    5,9    127,5   
  Alle 64,9    6,4   18,3     11,5   101,1    4,6    96,5   
Andre bygder                           
  50-99,9 33,9    3,9   5,8     5,2   48,8    4,0    44,8   
  100-199,9 57,9    7,5   9,1     12,3   86,8    10,3    76,5   
  200-299,9 82,7    12,8   10,3     15,0   120,8    15,7    105,1   
  Alle 63,0    8,7   9,7     12,6   94,0    11,7    82,3   
Vestlandet                           
  35-49,9 27,1    2,9   1,4     4,0   35,4    2,1    33,3   
  50-99,9 38,4    3,5   1,9     7,7   51,5    3,5    48,0   
  100-199,9 59,3    6,5   5,8     10,4   82,0    6,3    75,7   
  200-299,9 82,9    9,0   12,8     17,8   122,5    10,8    111,7   
  Alle 54,1    5,7   5,5     10,1   75,4    6,9    68,5   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 46,9    7,5   10,0     7,0   71,4    3,5    67,9   
  200-299,9 68,1    7,8   10,8     12,7   99,4    6,5    92,9   
  300-499,9 75,6    12,0   8,5     16,3   112,4    6,8    105,6   
  Alle 60,7    8,4   10,0     11,0   90,1    5,3    84,8   
Andre bygder                           
  100-199,9 50,0    7,5   9,7     8,7   75,9    8,6    67,3   
  200-299,9 66,5    7,8   12,0     11,4   97,7    7,7    90,0   
  Alle 59,7    7,9   11,6     10,4   89,6    8,6    81,0   
Nord-Norge                           
  50-99,9 39,8    5,2   3,2     9,8   58,0    5,0    53,0   
  100-199,9 54,0    7,0   3,4     9,4   73,8    7,2    66,6   
  200-299,9 73,2    10,4   4,1     16,0   103,7    5,7    98,0   
  300-499,9 82,1    12,0   7,2     16,8   118,1    12,3    105,8   
  Alle 60,3    8,2   3,9     12,2   84,6    6,7    77,9   
Alle bruk                           
  35-49,9 28,2    4,4   1,3     4,2   38,1    8,0    30,1   
  50-99,9 36,3    4,0   3,4     7,2   50,9    3,5    47,4   
  100-199,9 54,4    7,1   7,5     10,3   79,3    7,5    71,8   
  200-299,9 74,4    9,8   11,4     14,0   109,6    9,2    100,4   
  300-499,9 100,9    14,8   18,6     19,4   153,7    17,4    136,3   
  500- 180,5    32,0   33,2     34,2   279,9    22,5    257,4   
  Alle 68,4    9,5   10,5     13,0   101,4    9,4    92,0   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015