Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   7,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9 56,3    7,1   10,9     10,2   84,5    7,0    77,5   
  200-299,9 85,3    12,5   18,9     14,6   131,3    10,8    120,5   
  300-499,9 102,8    21,0   22,8     19,9   166,5    14,9    151,6   
  500- 184,7    42,6   37,2     36,3   300,8    21,6    279,2   
  Alle 101,9    19,8   21,6     19,2   162,5    13,4    149,1   
Andre bygder                           
  50-99,9 33,6    5,1   6,1     6,8   51,6    7,1    44,5   
  100-199,9 56,7    9,3   9,4     10,8   86,2    7,6    78,6   
  200-299,9 73,0    13,4   12,7     15,7   114,8    10,3    104,5   
  300-499,9 115,8    20,1   18,7     21,5   176,1    19,9    156,2   
  Alle 66,9    11,6   11,3     13,3   103,1    9,9    93,2   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 63,3    7,5   11,4     12,8   95,0    0,8    94,2   
  200-299,9 84,1    8,3   23,4     12,5   128,3    4,2    124,1   
  Alle 72,9    7,8   18,0     12,3   111,0    2,5    108,5   
Andre bygder                           
  50-99,9 35,7    3,6   4,1     7,7   51,1    2,7    48,4   
  100-199,9 58,6    8,1   10,4     13,0   90,1    8,8    81,3   
  200-299,9 82,5    12,0   15,1     17,4   127,0    13,5    113,5   
  Alle 63,8    8,8   10,8     13,9   97,3    9,2    88,1   
Vestlandet                           
  35-49,9 28,1    4,5   1,9     4,6   39,1    3,3    35,8   
  50-99,9 40,7    4,8   2,2     7,2   54,9    3,6    51,3   
  100-199,9 61,0    8,4   6,4     12,0   87,8    8,3    79,5   
  200-299,9 74,6    10,6   15,8     15,2   116,2    6,0    110,2   
  Alle 56,9    7,7   6,4     11,1   82,1    7,7    74,4   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 44,8    8,9   10,7     7,6   72,0    3,4    68,6   
  200-299,9 68,5    10,3   11,8     13,9   104,5    7,2    97,3   
  300-499,9 84,7    13,8   12,5     19,2   130,2    9,1    121,1   
  Alle 65,3    11,1   11,7     12,9   101,0    6,5    94,5   
Andre bygder                           
  100-199,9 53,5    10,7   10,2     10,0   84,4    12,5    71,9   
  200-299,9 66,0    11,4   10,5     11,5   99,4    9,0    90,4   
  300-499,9 92,5    12,5   20,6     15,8   141,4    12,1    129,3   
  Alle 62,0    11,1   11,3     11,1   95,5    11,1    84,4   
Nord-Norge                           
  50-99,9 36,2    5,3   1,5     7,1   50,1    9,4    40,7   
  100-199,9 56,9    8,1   4,3     10,0   79,3    6,6    72,7   
  200-299,9 69,2    12,6   3,4     13,9   99,1    8,2    90,9   
  300-499,9 91,6    16,9   3,7     18,5   130,7    14,8    115,9   
  Alle 61,6    10,1   3,5     11,8   87,0    8,4    78,6   
Alle bruk                           
  35-49,9 27,9    5,4   1,8     4,9   40,0    4,9    35,1   
  50-99,9 37,0    4,7   3,5     6,9   52,1    4,9    47,2   
  100-199,9 56,9    8,6   8,6     11,0   85,1    7,7    77,4   
  200-299,9 75,3    11,8   13,5     14,4   115,0    9,1    105,9   
  300-499,9 102,5    19,0   19,1     20,2   160,8    15,6    145,2   
  500- 177,2    40,4   35,2     35,0   287,8    20,7    267,1   
  Alle 72,0    12,1   12,1     13,9   110,1    9,6    100,5   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015