*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015