Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  100-199,9 389 536 355 370  371 383
  200-299,9 410 849 319 407  409 408
  300-499,9 424 450 333 429  427 428
  500- 409  416 436  435 409
  Alle 413 610 364 420  419 414
Andre bygder       
  50-99,9 356  280 317  316 320
  100-199,9 370 355 431 341  342 347
  200-299,9 356 497 394 309  310 328
  300-499,9 362  338 393  390 378
  500- 363  342 343  343 367
  Alle 361 405 367 340  341 349
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 541  652 553  554 552
  200-299,9 548 743 323 519  519 520
  300-499,9 442  540 470  471 466
  Alle 528 796 524 518  518 517
Andre bygder       
  50-99,9 464   292  292 381
  100-199,9 382  265 383  381 383
  200-299,9 417  185 353  345 350
  300-499,9 608  253 239  239 262
  Alle 448  209 346  341 351
Vestlandet       
  35-49,9    331  331 343
  50-99,9   455 384  384 374
  100-199,9 350 600 440 391  391 389
  200-299,9 191  350 327  327 324
  300-499,9 300  292 356  356 351
  Alle 289 600 351 370  370 366
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 295  396 464  457 402
  200-299,9 301  427 410  411 370
  300-499,9 274 700 486 420  427 337
  Alle 296 700 431 424  425 368
Andre bygder       
  100-199,9 369 209 341 425  422 419
  200-299,9 241  380 386  386 378
  300-499,9 417  467 323  325 333
  Alle 319 209 371 389  388 385
Nord-Norge       
  50-99,9   236 236  236 234
  100-199,9 283  162 287  280 280
  200-299,9 263  193 296  292 289
  300-499,9   178 257  253 252
  Alle 271  178 279  274 272
Alle bruk       
  35-49,9    285  285 320
  50-99,9 365 1140 283 345  345 346
  100-199,9 369 419 305 379  377 376
  200-299,9 373 796 313 365  364 365
  300-499,9 395 478 319 360  359 378
  500- 405  385 408  406 404
  Alle 391 598 319 369  368 376

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015