Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  100-199,9 393 720  387  387 391
  200-299,9 407 497  386  386 399
  300-499,9 422   413  413 419
  500- 445   414  414 439
  Alle 428 514  405  405 422
Andre bygder       
  50-99,9 362   326  326 331
  100-199,9 309   318  318 316
  200-299,9 378 720  330  330 342
  300-499,9 373   322  322 336
  500- 411   423  423 414
  Alle 370 720  327  327 339
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 572 750  600  600 597
  200-299,9 437 1500  553  555 553
  300-499,9 508 769  478  480 481
  Alle 532 1060  546  547 546
Andre bygder       
  50-99,9 245   293  293 282
  100-199,9 142   389  389 386
  200-299,9 275   381  381 374
  300-499,9 322   281  281 285
  Alle 281   356  356 350
Vestlandet       
  35-49,9    367  367 367
  50-99,9    376  376 376
  100-199,9 201 487  368  368 368
  200-299,9 242   326  326 325
  300-499,9 339   325  325 326
  Alle 302 487  346  346 345
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 368   494  494 456
  200-299,9 354 480  413  413 386
  300-499,9 381   414  414 395
  Alle 379 480  430  430 405
Andre bygder       
  100-199,9 371 400  426  426 426
  200-299,9 360   406  406 404
  300-499,9 432   353  353 362
  Alle 402 400  399  399 399
Nord-Norge       
  50-99,9    234  234 234
  100-199,9 509   291  291 291
  200-299,9 240   304  304 303
  300-499,9    258  258 258
  Alle 305   281  281 282
Alle bruk       
  35-49,9    367  367 367
  50-99,9 333   343  343 343
  100-199,9 366 626  373  373 372
  200-299,9 381 784  371  372 374
  300-499,9 408 769  340  340 367
  500- 440   396  396 430
  Alle 410 762  363  364 379

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015