Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  100-199,9 451 720  398  399 434
  200-299,9 482 553  404  405 454
  300-499,9 476   415  415 462
  500- 491   379  379 469
  Alle 482 564  399  399 462
Andre bygder       
  50-99,9 361   322  322 324
  100-199,9 375   304  304 318
  200-299,9 417 600  321  321 338
  300-499,9 414   312  312 338
  500- 470   370  370 448
  Alle 430 600  315  315 349
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 521 600  594  594 588
  200-299,9 508   558  558 556
  300-499,9    451  451 451
  Alle 504 953  510  510 510
Andre bygder       
  50-99,9 427   284  284 312
  100-199,9 256   373  373 372
  200-299,9 371   383  383 383
  300-499,9 439   282  282 294
  Alle 351   350  350 350
Vestlandet       
  35-49,9    401  401 401
  50-99,9    349  349 349
  100-199,9  500  377  377 377
  200-299,9    334  334 334
  300-499,9 371   347  347 350
  Alle 325 500  353  353 353
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 425   462  462 452
  200-299,9 403 1200  430  430 417
  300-499,9 417 900  396  397 407
  Alle 415 912  428  429 422
Andre bygder       
  100-199,9 312 429  427  427 425
  200-299,9 377   379  379 379
  300-499,9 401   348  348 351
  Alle 429 429  381  381 383
Nord-Norge       
  50-99,9    248  248 248
  100-199,9 363   292  292 292
  200-299,9 249   308  308 308
  300-499,9    253  253 253
  Alle 269   278  278 278
Alle bruk       
  35-49,9 354   401  401 389
  50-99,9 403 1094  334  334 338
  100-199,9 419 584  371  371 377
  200-299,9 444 576  366  366 382
  300-499,9 456 900  335  335 381
  500- 481   355  355 444
  Alle 460 728  357  357 391

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015