Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  100-199,9 438   374  374 423
  200-299,9 418 492  370  370 398
  300-499,9 470   430  430 460
  500- 443   372  372 430
  Alle 448 492  390  390 434
Andre bygder       
  50-99,9 322   305  305 307
  100-199,9 336   298  298 304
  200-299,9 350 600  309  309 318
  300-499,9 349   315  315 323
  500- 365   322  322 352
  Alle 352 600  308  308 320
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 498   589  589 578
  200-299,9 597   529  529 532
  300-499,9 314   504  504 503
  Alle 552 888  513  513 515
Andre bygder       
  100-199,9 200   336  336 335
  200-299,9 341   399  399 397
  300-499,9 397   314  314 320
  Alle 327   339  339 338
Vestlandet       
  35-49,9    398  398 398
  50-99,9    336  336 336
  100-199,9  447  362  362 362
  200-299,9 337   332  332 332
  300-499,9 276   329  329 324
  Alle 253 447  342  342 339
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 351   471  471 434
  200-299,9 360   465  465 416
  300-499,9 403 900  386  387 395
  Alle 383 900  431  432 408
Andre bygder       
  100-199,9 207 367  411  411 399
  200-299,9 230   343  343 338
  300-499,9 392   338  338 340
  Alle 365 367  361  361 362
Nord-Norge       
  50-99,9    237  237 237
  100-199,9 337   293  293 293
  200-299,9 309   279  279 279
  300-499,9 233   242  242 242
  Alle 282   265  265 265
Alle bruk       
  35-49,9    398  398 398
  50-99,9 458 888  322  322 337
  100-199,9 389 433  356  356 361
  200-299,9 387 496  354  354 360
  300-499,9 435 900  336  336 367
  500- 429   352  352 406
  Alle 420 633  348  348 371

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015