Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  100-199,9 364   384  384 368
  200-299,9 392   389  389 391
  300-499,9 404 514  378  378 397
  500- 402   377  377 397
  Alle 398 514  381  381 394
Andre bygder       
  50-99,9 316   315  315 315
  100-199,9 277   310  310 305
  200-299,9 273 780  309  309 300
  300-499,9 269   314  314 306
  500- 348   285  285 315
  Alle 304 780  307  307 306
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 551   571  571 569
  200-299,9    507  507 507
  300-499,9 627   497  497 502
  Alle 601 615  500  500 504
Andre bygder       
  50-99,9 307   331  331 324
  100-199,9 391   325  325 326
  200-299,9 305   369  369 368
  300-499,9 443   326  326 333
  Alle 362   335  335 336
Vestlandet       
  35-49,9    443  443 443
  50-99,9    328  328 328
  100-199,9  420  362  362 362
  200-299,9 296   320  320 320
  300-499,9 375   343  343 344
  Alle 314 420  342  342 341
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 404   424  424 415
  200-299,9 362   402  402 385
  300-499,9 381   368  368 375
  Alle 386   387  387 386
Andre bygder       
  100-199,9 306   461  461 452
  200-299,9 374   343  343 345
  300-499,9 427   352  352 356
  Alle 429   375  375 379
Nord-Norge       
  50-99,9    211  211 211
  100-199,9    269  269 269
  200-299,9 309   276  276 276
  300-499,9 271   252  252 253
  Alle 288   265  265 265
Alle bruk       
  35-49,9 258   443  443 396
  50-99,9 287 615  306  307 305
  100-199,9 355 420  359  359 358
  200-299,9 357 780  341  341 344
  300-499,9 390 514  342  342 356
  500- 396   339  339 373
  Alle 384 548  344  344 357

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015