Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  35-49,9 253      253
  100-199,9 401   384  384 397
  200-299,9 406   378  378 394
  300-499,9 431 89  412  411 427
  500- 436   402  402 429
  Alle 428 89  398  398 421
Andre bygder       
  50-99,9 109   277  277 267
  100-199,9 284   329  329 323
  200-299,9 307   319  319 316
  300-499,9 360   311  311 320
  500- 386   297  297 334
  Alle 348   313  313 322
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 319   516  516 499
  200-299,9 583   508  508 510
  300-499,9 486   492  492 492
  Alle 434   492  492 490
Andre bygder       
  100-199,9 545   325  325 328
  200-299,9 574   357  357 361
  300-499,9 292   331  331 329
  Alle 297   336  336 334
Vestlandet       
  35-49,9    462  462 462
  50-99,9    317  317 317
  100-199,9  420  349  349 349
  200-299,9 329   351  351 351
  300-499,9 375   301  301 302
  Alle 298 420  332  332 332
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 283   461  461 371
  200-299,9 335   332  332 333
  300-499,9 312   339  339 325
  Alle 323   345  345 333
Andre bygder       
  100-199,9 232   427  427 415
  200-299,9 236   352  352 349
  300-499,9 484   327  327 334
  Alle 413   354  354 357
Nord-Norge       
  50-99,9    224  224 224
  100-199,9    293  293 293
  200-299,9 49   288  288 288
  300-499,9    252  252 252
  Alle 49   279  279 279
Alle bruk       
  35-49,9 253   429  429 372
  50-99,9 384   294  294 304
  100-199,9 350 420  359  359 357
  200-299,9 368   345  345 349
  300-499,9 399 89  330  330 350
  500- 422   348  348 388
  Alle 400 122  342  342 359

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015