Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  50-99,9 417   82  82 394
  100-199,9 470   344  344 444
  200-299,9 439   345  345 399
  300-499,9 460   404  404 445
  500- 499   397  397 478
  Alle 476   383  383 452
Andre bygder       
  50-99,9    295  295 295
  100-199,9 379   315  315 324
  200-299,9 377   320  320 336
  300-499,9 365   320  320 327
  500- 407   329  329 357
  Alle 387   320  320 336
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 548   503  503 508
  200-299,9 422   512  512 509
  300-499,9    431  431 431
  500- 508   487  487 488
  Alle 492   480  480 480
Andre bygder       
  100-199,9    333  333 333
  200-299,9 152   353  353 350
  300-499,9    301  301 301
  500- 217   297  297 294
  Alle 198   319  319 317
Vestlandet       
  35-49,9    438  438 438
  50-99,9    340  340 340
  100-199,9  420  355  355 355
  200-299,9 448   332  332 333
  300-499,9 389   335  335 337
  500- 125   356  356 344
  Alle 297 420  342  342 342
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 452   463  463 457
  200-299,9 439   371  371 405
  300-499,9 443   394  394 419
  Alle 446   396  396 423
Andre bygder       
  100-199,9 364   471  471 460
  200-299,9 392   390  390 390
  300-499,9 419   352  352 355
  Alle 485   378  378 385
Nord-Norge       
  100-199,9    269  269 269
  200-299,9 162   279  279 278
  300-499,9    257  257 257
  500- 356   277  277 278
  Alle 291   268  268 268
Alle bruk       
  35-49,9 485   438  438 441
  50-99,9 417   310  310 322
  100-199,9 449 420  351  351 368
  200-299,9 421   345  345 361
  300-499,9 447   333  333 364
  500- 481   358  358 415
  Alle 457 420  344  344 377

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015