Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  50-99,9 335   380  380 337
  100-199,9 344   343  343 344
  200-299,9 336   370  370 348
  300-499,9 351   394  394 363
  500- 368   388  388 372
  Alle 357   384  384 364
Andre bygder       
  50-99,9    294  294 294
  100-199,9 268   320  320 311
  200-299,9 298   314  314 310
  300-499,9 275   334  334 324
  500- 321   368  368 349
  Alle 301   333  333 325
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 514   560  560 556
  200-299,9 590   486  486 491
  300-499,9 491   441  441 443
  500- 329   428  428 428
  Alle 532 500  463  463 465
Andre bygder       
  100-199,9 360   307  307 309
  200-299,9    353  353 353
  300-499,9    329  329 329
  500- 197   301  301 290
  Alle 233   325  325 322
Vestlandet       
  35-49,9    459  459 459
  50-99,9    304  304 304
  100-199,9    342  342 342
  200-299,9 348   326  326 326
  300-499,9 446   339  339 341
  500- 73   358  358 344
  Alle 266   338  338 337
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 369   433  433 401
  200-299,9 377   429  429 402
  300-499,9 426   431  431 429
  500- 442   462  462 447
  Alle 412   433  433 422
Andre bygder       
  100-199,9 273   419  419 408
  200-299,9 324   383  383 382
  300-499,9 386   357  357 358
  500- 618   354  354 377
  Alle 451   368  368 373
Nord-Norge       
  50-99,9    257  257 257
  100-199,9    265  265 265
  200-299,9 226   299  299 298
  300-499,9    245  245 245
  500- 207   245  245 244
  Alle 210   260  260 260
Alle bruk       
  35-49,9    442  442 442
  50-99,9 376 500  295  296 309
  100-199,9 336   346  346 344
  200-299,9 344   351  351 350
  300-499,9 362   340  340 345
  500- 367   345  345 356
  Alle 359 500  344  344 349

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015