Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  50-99,9 431   411  411 429
  100-199,9 443   359  359 423
  200-299,9 411   385  385 403
  300-499,9 436   403  403 426
  500- 443   385  385 431
  Alle 437   390  390 425
Andre bygder       
  50-99,9    292  292 292
  100-199,9 323   319  319 320
  200-299,9 321   302  302 306
  300-499,9 326   301  301 305
  500- 349   323  323 332
  Alle 335   309  309 316
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 504   557  557 544
  200-299,9 441   471  471 470
  300-499,9 571   413  413 418
  500- 469   395  395 401
  Alle 509 207  438  438 443
Andre bygder       
  100-199,9 285   301  301 300
  200-299,9    330  330 330
  300-499,9    303  303 303
  500- 244   276  276 274
  Alle 256   299  299 297
Vestlandet       
  35-49,9    365  365 365
  50-99,9    259  259 259
  100-199,9    343  343 343
  200-299,9 269   306  306 306
  300-499,9 528   312  312 315
  500- 97   316  316 307
  Alle 315   317  317 317
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 294   410  410 357
  200-299,9 306   394  394 349
  300-499,9 331   432  432 385
  500- 346   415  415 368
  Alle 327   419  419 371
Andre bygder       
  100-199,9 260   384  384 369
  200-299,9 345   362  362 362
  300-499,9 292   318  318 317
  500- 573   358  358 380
  Alle 395   341  341 344
Nord-Norge       
  100-199,9    172  172 172
  200-299,9 194 12  255  255 254
  300-499,9    216  216 216
  500- 301   229  229 231
  Alle 291 12  227  227 228
Alle bruk       
  35-49,9    356  356 356
  50-99,9 458 207  285  284 310
  100-199,9 388   329  329 342
  200-299,9 370 12  328  328 337
  300-499,9 402   321  321 342
  500- 419   315  315 360
  Alle 404 129  322  322 346

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015