Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  50-99,9 427      427
  100-199,9 371   354  354 367
  200-299,9 399   371  371 391
  300-499,9 378   351  351 369
  500- 398   385  385 395
  Alle 391   369  369 386
Andre bygder       
  50-99,9    350  350 350
  100-199,9 312   308  308 309
  200-299,9 273   291  291 288
  300-499,9 306   314  314 313
  500- 310   327  327 321
  Alle 305   313  313 311
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 574   487  487 495
  200-299,9 403   422  422 421
  300-499,9 482   464  464 464
  500- 515 120  354  354 361
  Alle 502 120  420  420 423
Andre bygder       
  100-199,9 249   264  264 264
  200-299,9 159   336  336 334
  300-499,9 454   306  306 310
  500- 329   298  298 298
  Alle 347   302  302 303
Vestlandet       
  35-49,9    517  517 517
  50-99,9    274  274 274
  100-199,9  300  378  378 378
  200-299,9 210   308  308 307
  300-499,9 356   310  310 311
  500- 162   337  337 331
  Alle 258 300  327  327 327
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 392   434  434 414
  200-299,9 383   366  366 374
  300-499,9 446   445  445 445
  500- 447   597  597 501
  Alle 432   446  446 439
Andre bygder       
  200-299,9 405   391  391 392
  300-499,9 350   359  359 359
  500- 370   340  340 341
  Alle 345   366  366 365
Nord-Norge       
  100-199,9    216  216 216
  200-299,9 264   269  269 269
  300-499,9 175   258  258 257
  500- 265   263  263 263
  Alle 252   258  258 258
Alle bruk       
  35-49,9 338   453  453 442
  50-99,9 449   303  303 335
  100-199,9 357 300  334  334 339
  200-299,9 380   330  330 339
  300-499,9 388   335  335 348
  500- 390 120  329  329 354
  Alle 386 210  332  332 347

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015