Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  100-199,9 327   333  333 329
  200-299,9 355 500  304  304 343
  300-499,9 338 316  325  325 333
  500- 365   305  305 349
  Alle 355 348  313  313 343
Andre bygder       
  50-99,9    344  344 344
  100-199,9 297   268  268 274
  200-299,9 226   257  257 253
  300-499,9 269   283  283 281
  500- 284   301  301 295
  Alle 276   283  283 281
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 414   421  421 420
  200-299,9 404   379  379 381
  300-499,9    421  421 421
  500- 363   298  298 299
  Alle 437   380  380 382
Andre bygder       
  100-199,9 218   293  293 292
  200-299,9    326  326 326
  300-499,9 474   308  308 309
  500- 280   279  279 279
  Alle 292   299  299 299
Vestlandet       
  35-49,9    562  562 562
  50-99,9    337  337 337
  100-199,9  240  337  337 337
  200-299,9 512   309  309 309
  300-499,9 371   290  290 291
  500- 163   324  324 319
  Alle 286 240  311  311 310
Trøndelag       
Flatbygder       
  200-299,9 281   316  316 300
  300-499,9 370   416  416 398
  500- 325   334  334 330
  Alle 339   376  376 360
Andre bygder       
  200-299,9 304   368  368 366
  300-499,9 319   324  324 323
  500- 354   331  331 332
  Alle 312   341  341 339
Nord-Norge       
  100-199,9    252  252 252
  200-299,9    272  272 272
  300-499,9    255  255 255
  500- 119   233  233 231
  Alle 119   252  252 251
Alle bruk       
  35-49,9    482  482 482
  50-99,9 384   337  337 343
  100-199,9 324 240  313  313 315
  200-299,9 330 500  314  314 317
  300-499,9 337 316  313  313 318
  500- 350   294  294 318
  Alle 343 343  308  308 318

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015