Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  50-99,9 403   194  194 356
  100-199,9 440   401  401 430
  200-299,9 452 500  295  296 414
  300-499,9 443 17  357  355 414
  500- 481   317  317 438
  Alle 467 78  329  328 429
Andre bygder       
  100-199,9 419   290  290 315
  200-299,9 322   292  292 298
  300-499,9 357   310  310 315
  500- 370   260  260 297
  Alle 366   290  290 307
Agder og Rogaland       
Jæren       
  35-49,9 589   774  774 732
  100-199,9 580   508  508 516
  200-299,9 520   429  429 434
  300-499,9 919   475  475 478
  500- 497   313  313 321
  Alle 564   425  425 430
Andre bygder       
  100-199,9    294  294 294
  200-299,9    300  300 300
  300-499,9 447   333  333 333
  500- 371   275  275 279
  Alle 378   304  304 306
Vestlandet       
  35-49,9    334  334 334
  50-99,9    350  350 350
  100-199,9 364   388  388 388
  200-299,9 475   321  321 325
  300-499,9    323  323 323
  500-    398  398 398
  Alle 445   347  347 348
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 455   441  441 448
  200-299,9 409   348  348 381
  300-499,9 453   416  416 433
  500- 374   387  387 381
  Alle 417   396  396 406
Andre bygder       
  200-299,9 371   384  384 384
  300-499,9 398   362  362 362
  500- 460   361  361 364
  Alle 343   368  368 367
Nord-Norge       
  100-199,9    248  248 248
  200-299,9    294  294 294
  300-499,9    282  282 282
  500- 332   282  282 283
  Alle 332   282  282 282
Alle bruk       
  35-49,9 589   477  477 485
  50-99,9 403   337  337 349
  100-199,9 424   338  338 357
  200-299,9 427 500  329  329 349
  300-499,9 438 17  344  344 361
  500- 457   313  313 374
  Alle 447 78  331  331 364

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015