Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  50-99,9 461   4  4 391
  100-199,9 451   366  366 428
  200-299,9 531 500  310  310 470
  300-499,9 468   370  370 432
  500- 538   343  343 490
  Alle 520 500  347  347 472
Andre bygder       
  100-199,9 446   291  291 320
  200-299,9 345   300  300 308
  300-499,9 408   292  292 305
  500- 463   269  269 331
  Alle 438   286  286 318
Agder og Rogaland       
Jæren       
  200-299,9 450   352  352 354
  300-499,9    545  545 545
  500- 348   365  365 365
  Alle 383   437  437 436
Andre bygder       
  100-199,9    298  298 298
  200-299,9    334  334 334
  300-499,9 305   327  327 327
  500- 370   306  306 307
  Alle 362   319  319 320
Vestlandet       
  35-49,9    433  433 433
  50-99,9    294  294 294
  100-199,9 280   363  363 361
  200-299,9 233   327  327 326
  300-499,9 523   354  354 357
  500-    359  359 359
  Alle 450   348  348 349
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 305   441  441 349
  200-299,9 279   378  378 329
  300-499,9 339   431  431 386
  500- 352   427  427 395
  Alle 331   421  421 378
Andre bygder       
  200-299,9 202   381  381 373
  300-499,9 395   369  369 370
  500- 479   351  351 355
  Alle 292   367  367 364
Nord-Norge       
  100-199,9    256  256 256
  200-299,9    279  279 279
  300-499,9    262  262 262
  500- 212   275  275 274
  Alle 212   270  270 269
Alle bruk       
  35-49,9    477  477 477
  50-99,9 449   315  315 347
  100-199,9 409   325  325 344
  200-299,9 444 500  329  329 351
  300-499,9 421   350  350 362
  500- 513   323  323 400
  Alle 477 500  335  335 374