Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  100-199,9 466   325  325 447
  200-299,9 472   347  347 443
  300-499,9 442   344  344 406
  500- 460   337  337 428
  Alle 458   340  340 425
Andre bygder       
  100-199,9 446   283  283 308
  200-299,9 356   288  288 297
  300-499,9 404   292  292 305
  500- 425   281  281 326
  Alle 417   286  286 314
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 542   503  503 508
  200-299,9 398   426  426 425
  300-499,9 457   480  480 479
  500- 344   348  348 347
  Alle 425   426  426 426
Andre bygder       
  100-199,9 146   293  293 291
  200-299,9    304  304 304
  300-499,9 422   346  346 347
  500- 257   290  290 290
  Alle 329   313  313 313
Vestlandet       
  35-49,9    487  487 487
  50-99,9    356  356 356
  100-199,9 282   359  359 358
  200-299,9 429   328  328 328
  300-499,9 538   349  349 352
  500-    315  315 315
  Alle 464   336  336 338
Trøndelag       
Flatbygder       
  200-299,9 420   384  384 405
  300-499,9 415   425  425 420
  500- 386   367  367 374
  Alle 408   398  398 403
Andre bygder       
  200-299,9 315   384  384 379
  300-499,9 417   383  383 385
  500- 393   328  328 331
  Alle 368   366  366 366
Nord-Norge       
  100-199,9    270  270 270
  200-299,9    298  298 298
  300-499,9    269  269 269
  500- 474   274  274 278
  Alle 474   277  277 278
Alle bruk       
  35-49,9 480   475  475 476
  50-99,9 403   374  374 377
  100-199,9 449   323  323 353
  200-299,9 440   334  334 354
  300-499,9 431   350  350 366
  500- 449   309  309 360
  Alle 443   330  330 361