Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  50-99,9 375   91  91 336
  100-199,9 429   323  323 409
  200-299,9 469   385  385 448
  300-499,9 436   370  370 409
  500- 518   361  361 471
  Alle 492   365  365 452
Andre bygder       
  100-199,9 394   274  274 288
  200-299,9 373   257  257 278
  300-499,9 387   276  276 297
  500- 434   279  279 326
  Alle 415   274  274 307
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 538   428  428 440
  200-299,9 558   456  456 457
  300-499,9 423   432  432 432
  500- 396   361  361 363
  Alle 431   409  409 410
Andre bygder       
  100-199,9 376   258  258 261
  200-299,9 174   308  308 305
  300-499,9 400   305  305 306
  500- 405   313  313 314
  Alle 349   305  305 306
Vestlandet       
  35-49,9    635  635 635
  50-99,9    302  302 302
  100-199,9 322   350  350 349
  200-299,9 148   339  339 339
  300-499,9 624   332  332 338
  500-    311  311 311
  Alle 528   329  329 331
Trøndelag       
Flatbygder       
  200-299,9 400   366  366 389
  300-499,9 432   406  406 420
  500- 396   387  387 391
  Alle 414   397  397 406
Andre bygder       
  100-199,9 290   312  312 305
  200-299,9 283   344  344 336
  300-499,9 444   369  369 373
  500- 462   326  326 330
  Alle 357   350  350 351
Nord-Norge       
  100-199,9    233  233 233
  200-299,9    265  265 265
  300-499,9    247  247 247
  500- 338   253  253 255
  Alle 338   253  253 253
Alle bruk       
  35-49,9 524   556  556 545
  50-99,9 390   317  317 330
  100-199,9 413   310  310 331
  200-299,9 428   324  324 346
  300-499,9 431   333  333 354
  500- 488   311  311 369
  Alle 463   321  321 358