Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  50-99,9 243   127  127 221
  100-199,9 422   248  248 370
  200-299,9 475   298  298 435
  300-499,9 461   285  285 397
  500- 521   291  291 448
  Alle 498   288  288 431
Andre bygder       
  100-199,9 431   269  269 293
  200-299,9 396   270  270 294
  300-499,9 399   272  272 299
  500- 423   276  276 319
  Alle 415   274  274 308
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 619   465  465 478
  200-299,9    483  483 483
  300-499,9 400   458  458 458
  500- 549   420  420 423
  Alle 561   442  442 445
Andre bygder       
  100-199,9    275  275 275
  200-299,9    283  283 283
  300-499,9    283  283 283
  500- 439   315  315 317
  Alle 439   296  296 297
Vestlandet       
  35-49,9    448  448 448
  50-99,9    306  306 306
  100-199,9 505   336  336 340
  200-299,9    316  316 316
  300-499,9 592   349  349 354
  500-    339  339 339
  Alle 571   337  337 340
Trøndelag       
Flatbygder       
  200-299,9 448   470  470 456
  300-499,9 477   427  427 454
  500- 453   394  394 417
  Alle 466   408  408 435
Andre bygder       
  200-299,9 432   348  348 360
  300-499,9 348   347  347 347
  500- 312   369  369 364
  Alle 368   355  355 357
Nord-Norge       
  100-199,9    265  265 265
  200-299,9    281  281 281
  300-499,9    285  285 285
  500- 220   258  258 258
  Alle 220   269  269 268
Alle bruk       
  35-49,9    448  448 448
  50-99,9 352   306  306 313
  100-199,9 455   309  309 340
  200-299,9 454   320  320 348
  300-499,9 451   326  326 354
  500- 491   318  318 369
  Alle 475   320  320 360