Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  50-99,9 319   225  225 289
  100-199,9 513   239  239 439
  200-299,9 520   264  264 462
  300-499,9 476   289  289 412
  500- 486   295  295 428
  Alle 488   289  289 428
Andre bygder       
  100-199,9 426   277  277 311
  200-299,9 388   282  282 303
  300-499,9 402   253  253 290
  500- 448   267  267 332
  Alle 431   266  266 315
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 695   564  564 575
  200-299,9    524  524 524
  300-499,9 331   514  514 514
  500- 458   407  407 408
  Alle 550   465  465 467
Andre bygder       
  100-199,9    266  266 266
  200-299,9    289  289 289
  300-499,9 419   301  301 301
  500- 566   319  319 323
  Alle 543   306  306 308
Vestlandet       
  35-49,9    366  366 366
  50-99,9    246  246 246
  100-199,9 77   318  318 313
  200-299,9    295  295 295
  300-499,9 403   336  336 338
  500-    306  306 306
  Alle 321   315  315 315
Trøndelag       
Flatbygder       
  200-299,9 326   368  368 346
  300-499,9 350   356  356 352
  500- 336   350  350 345
  Alle 338   352  352 346
Andre bygder       
  200-299,9 346   308  308 313
  300-499,9 265   336  336 324
  500- 479   301  301 306
  Alle 309   316  316 315
Nord-Norge       
  100-199,9    186  186 186
  200-299,9    272  272 272
  300-499,9    264  264 264
  500- 229   255  255 255
  Alle 229   256  256 256
Alle bruk       
  35-49,9    366  366 366
  50-99,9 399   240  240 270
  100-199,9 452   302  302 335
  200-299,9 453   308  308 341
  300-499,9 416   323  323 345
  500- 460   301  301 349
  Alle 447   309  309 346