Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  50-99,9 353   156  156 283
  100-199,9 440   273  273 397
  200-299,9 406   274  274 380
  300-499,9 411   303  303 375
  500- 432   282  282 385
  Alle 425   286  286 383
Andre bygder       
  100-199,9 327   327  327 327
  200-299,9 345   292  292 300
  300-499,9 344   246  246 272
  500- 353   299  299 317
  Alle 348   285  285 303
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 727   485  485 512
  200-299,9    688  688 688
  300-499,9 598   496  496 498
  500- 660   486  486 490
  Alle 664   511  511 515
Andre bygder       
  100-199,9 356   261  261 263
  200-299,9    285  285 285
  300-499,9 280   301  301 301
  500- 450   342  342 344
  Alle 358   316  316 317
Vestlandet       
  35-49,9    461  461 461
  50-99,9    235  235 235
  100-199,9 259   312  312 311
  200-299,9    309  309 309
  300-499,9 628   333  333 339
  500-    317  317 317
  Alle 536   320  320 322
Trøndelag       
Flatbygder       
  200-299,9 369   396  396 381
  300-499,9 395   387  387 391
  500- 399   354  354 372
  Alle 395   366  366 379
Andre bygder       
  200-299,9 384   344  344 350
  300-499,9 315   328  328 326
  500- 441   333  333 337
  Alle 349   332  332 334
Nord-Norge       
  100-199,9    219  219 219
  200-299,9    303  303 303
  300-499,9    263  263 263
  500- 410   275  275 277
  Alle 410   273  273 274
Alle bruk       
  35-49,9    360  360 360
  50-99,9 370   309  309 326
  100-199,9 425   300  300 330
  200-299,9 388   333  333 344
  300-499,9 393   319  319 336
  500- 416   325  325 352
  Alle 407   323  323 345