Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og sauehold.

 

 

NILF har dessverre ingen nettutgave av denne tabellen. Om du ønsker tall fra den, må du kontakte NILF. Se .

 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015