Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 5. Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk

 

Landsdeler  Mjølke-   Kviger   Okser  Griser  Sauer  Geiter  Fjørfe
   Størrelses-  kyr   og   > 1 år 

 

         
   grupper, daa      kalver      Avls-  A. > 2 mnd         

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  100-199,9 4.9   7.9  1.1   5.2 40.0   0.2   405 
  200-299,9 8.8   14.4  2.8   7.4 25.4   1.5   150 
  300-499,9 9.7   18.2  3.8   5.0 27.7   0.4 0.3  267 
  500- 11.9   18.6  3.7   2.0 24.0   0.4   288 
  Alle 8.9   15.2  3.0   4.9 28.1   0.6 0.1  275 
Andre bygder                 
  50-99,9 3.3   4.5  0.7   3.9 6.2   28.3 3.8   
  100-199,9 6.8   10.0  2.0   2.0 8.4   23.9 6.1  15 
  200-299,9 9.9   14.6  2.5   0.5 0.3   15.9   176 
  300-499,9 13.6   22.5  5.5   2.8 12.2   3.3   250 
  500- 23.5   42.1  8.8    48.0      1 
  Alle 8.7   13.4  2.7   1.8 7.8   18.7 3.2  88 
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 14.9   23.6  4.6   5.6 33.3   7.5   68 
  200-299,9 23.4   36.6  4.8   4.2 25.3   11.6   99 
  300-499,9 28.5   47.3  6.8       30.2    
  Alle 20.2   31.5  4.7   4.2 22.6   11.7   69 
Andre bygder                 
  50-99,9 1.8   2.3  0.8   6.1 18.7   7.6   165 
  100-199,9 10.2   15.2  3.3   0.7 11.7   16.8   245 
  200-299,9 14.9   23.8  5.1   2.1 18.3   38.1 3.6   
  300-499,9 16.3   27.3  2.2    4.2   14.7    
  Alle 11.0   17.2  3.5   1.9 14.4   22.6 1.2  133 
Vestlandet                 
  35-49,9 0.5   0.6  0.1       15.8    
  50-99,9 3.7   4.5  0.3   0.9 1.2   32.5 10.1   
  100-199,9 11.5   17.0  3.0   1.9 8.8   17.5 1.4  19 
  200-299,9 13.4   19.6  3.6   0.5 1.7   33.6 0.2  230 
  300-499,9 19.0   28.0  5.7   3.5 12.7   33.6    
  Alle 9.6   13.9  2.4   1.4 5.6   24.6 3.3  41 
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 9.2   13.5  2.8   8.7 40.4   1.4   80 
  200-299,9 12.3   19.5  4.1   5.3 14.1   6.2    
  300-499,9 10.4   18.7  5.9   7.3 29.2      1 
  Alle 10.8   17.8  4.3   6.7 26.1   2.8   27 
Andre bygder                 
  100-199,9 11.6   17.7  3.6       43.6    
  200-299,9 15.7   24.2  5.4       25.4    
  300-499,9 18.1   34.9  14.8    7.0   23.1    
  Alle 14.0   22.2  5.5    0.7   33.9    
Nord-Norge                 
  50-99,9 0.5   1.0  0.3       22.7 46.3   
  100-199,9 5.7   8.1  1.2       33.8 31.0  2 
  200-299,9 13.6   19.3  2.5       10.2    
  300-499,9 17.9   26.4  3.5       9.6   2 
  Alle 9.5   13.7  1.9       20.7 18.2  1 
Alle bruk                 
  35-49,9 0.7   1.1  0.2       14.4 3.8   
  50-99,9 3.2   3.9  0.5   2.2 5.1   24.3 11.9  56 
  100-199,9 8.9   13.3  2.5   2.3 13.1   20.5 5.8  80 
  200-299,9 13.1   20.1  3.6   2.6 10.3   16.3 0.4  87 
  300-499,9 13.2   22.6  4.9   3.7 18.7   6.6 0.1  155 
  500- 13.4   22.3  4.7   1.6 25.5   0.3   235 
  Alle 10.3   16.1  3.1   2.6 12.9   16.1 3.6  100 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015