Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 5. Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk

 

Landsdeler  Mjølke-   Kviger   Okser  Griser  Sauer  Geiter  Fjørfe
   Størrelses-  kyr   og   > 1 år 

 

         
   grupper, daa      kalver      Avls-  A. > 2 mnd         

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  50-99,9                1929 
  100-199,9 2.4   3.5  0.1   1.3 18.2   0.9   382 
  200-299,9 8.4   12.9  2.4   6.5 11.3   2.8   836 
  300-499,9 8.6   13.1  1.9   7.1 40.1   2.9 0.6  442 
  500- 13.3   20.4  2.2   3.8 35.6      487 
  Alle 8.0   12.2  1.6   4.8 27.1   1.7 0.2  655 
Andre bygder                 
  50-99,9             59.1 9.4  91 
  100-199,9 7.1   9.4  1.0   2.3 2.0   25.5 7.6  46 
  200-299,9 10.3   14.0  1.0   5.1 5.1   26.9   157 
  300-499,9 17.9   25.2  4.0       16.1    
  500- 20.1   33.8  7.8       43.7 0.3  447 
  Alle 11.1   15.9  2.3   2.1 2.0   28.3 3.3  121 
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 11.6   16.6  1.8   8.4 9.0   53.0    
  200-299,9 22.9   32.7  3.7   23.4 54.7   19.6   309 
  300-499,9 26.0   39.2  5.6       78.6    
  500- 46.9   82.6  24.6   0.9 0.2   85.2    
  Alle 24.0   37.1  6.9   14.1 34.6   48.2   115 
Andre bygder                 
  100-199,9 7.5   9.5  0.5   3.6 23.1   27.2   467 
  200-299,9 17.3   25.9  4.4    3.9   23.5    
  300-499,9 19.5   30.3  5.8   2.4 11.8   98.9    
  500- 25.3   40.9  13.5   7.5 48.0   66.1   2 
  Alle 14.3   21.4  4.2   2.9 17.2   45.0   281 
Vestlandet                 
  35-49,9             5.7 11.4   
  50-99,9 0.8   2.0  0.5    4.3   21.0 4.9   
  100-199,9 9.8   13.4  2.5   2.7 5.1   33.9 4.1  129 
  200-299,9 13.2   17.6  2.7   1.6 14.9   42.8 3.5  1 
  300-499,9 21.6   30.4  4.0   6.3 19.0   34.0    
  500- 40.4   62.2  8.4   6.8 1.5   23.7    
  Alle 12.3   17.2  2.6   2.8 9.5   32.4 3.6  47 
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 6.8   6.6  0.3   19.1 94.6       
  200-299,9 8.9   13.1  1.6   4.4 19.7   13.2    
  300-499,9 15.3   23.0  2.4   6.8 32.3   3.5   259 
  Alle 11.8   17.6  2.0   9.0 38.1   5.8   115 
Andre bygder                 
  100-199,9 12.0   16.8  2.3   2.3 6.5   38.0 0.2   
  200-299,9 14.2   20.3  3.5       37.7    
  300-499,9 20.7   31.2  5.9       40.3    
  Alle 18.0   26.7  4.7   0.6 1.8   36.5 0.1   
Nord-Norge                 
  100-199,9 5.1   6.9  1.3       32.8 34.6  1 
  200-299,9 11.3   15.3  2.0    0.1   44.9 14.7  2 
  300-499,9 17.8   26.5  3.9   0.1 1.4   25.7   2 
  500- 33.7   54.9  11.7    13.9   11.3    
  Alle 13.3   19.4  3.1   0.4 3.4   32.2 13.6  1 
Alle bruk                 
  35-49,9         9.6 39.0   2.8 5.7  1044 
  50-99,9 0.7   1.2  0.2   1.9 6.5   23.1 6.8  425 
  100-199,9 7.5   10.1  1.3   3.1 11.6   26.1 6.3  153 
  200-299,9 12.2   17.3  2.4   4.4 11.4   26.7 3.0  202 
  300-499,9 16.5   24.5  3.7   3.6 17.3   26.6 0.2  140 
  500- 22.7   37.0  7.6   3.7 23.5   23.0 0.1  279 
  Alle 12.4   18.3  2.9   3.7 14.8   25.4 3.0  211 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015