Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 5. Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk

 

Landsdeler  Mjølke-   Kviger   Okser  Griser  Sauer  Geiter  Fjørfe
   Størrelses-  kyr   og   > 1 år 

 

         
   grupper, daa      kalver      Avls-  A. > 2 mnd         

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  50-99,9         1.2 54.7      1071 
  100-199,9 1.8   2.1  0.1    6.9   29.4   647 
  200-299,9 5.1   5.4  0.3   8.4 34.3   2.7   816 
  300-499,9 9.1   14.1  1.6   6.1 22.7   9.5 0.2  745 
  500- 14.3   20.5  1.5   2.9 21.1   12.3   580 
  Alle 8.6   12.2  1.0   4.3 23.0   11.8   733 
Andre bygder                 
  100-199,9 4.1   4.2  0.4       41.2 5.4   
  200-299,9 8.6   13.1  1.4       34.5 15.9  301 
  300-499,9 17.6   25.5  2.8   1.3 0.3   33.9 0.1  311 
  500- 26.5   39.5  5.6       39.7   711 
  Alle 14.2   20.4  2.5   0.5 0.1   36.8 4.3  309 
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  200-299,9 14.7   25.7  2.6   7.4 61.5   48.4   3689 
  300-499,9 32.2   50.5  8.8   7.4 38.1   45.3    
  500- 38.5   51.9  3.7   11.5 77.8   127.3   2195 
  Alle 23.8   35.9  4.8   9.4 50.9   52.9   2062 
Andre bygder                 
  100-199,9 5.8   5.2  0.5   10.6 23.3   37.9    
  200-299,9 14.2   19.2  2.4   2.0 0.1   47.2   1 
  300-499,9 20.5   28.2  4.6   5.2 20.5   68.1 0.1   
  500- 33.0   50.6  7.6   4.0 55.5   99.8   840 
  Alle 16.7   23.2  3.4   5.0 20.6   58.8   293 
Vestlandet                 
  35-49,9             3.9 8.3   
  50-99,9 1.2   1.3         23.1    
  100-199,9 9.7   12.6  1.9   2.2 9.2   36.4 15.3  188 
  200-299,9 15.4   18.8  0.9   1.3 7.8   43.8   1 
  300-499,9 24.3   36.8  6.5   0.6 9.1   50.7 1.8  83 
  500- 37.4   62.2  9.4       29.3    
  Alle 15.2   21.7  3.0   1.0 6.5   37.9 4.5  65 
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 4.4   3.9  0.1   9.6 81.8      1014 
  200-299,9 5.9   6.6  0.4   1.9 1.8   56.9   1340 
  300-499,9 16.7   24.3  5.4   8.5 44.7   9.5   1647 
  500- 27.5   41.4  8.0   6.6 17.4      836 
  Alle 14.6   20.7  4.0   6.9 31.6   18.8   1333 
Andre bygder                 
  200-299,9 16.4   22.2  3.0       37.8    
  300-499,9 23.9   34.3  3.3       45.3    
  500- 39.3   68.3  10.4       27.4    
  Alle 22.4   33.2  4.0   1.7 8.4   40.1    
Nord-Norge                 
  100-199,9 3.6   6.5  0.9       24.8 48.0   
  200-299,9 8.9   12.5  2.2       65.7 25.6  5 
  300-499,9 19.3   26.5  3.1   4.9 3.8   40.6 9.6   
  500- 33.3   51.0  7.3    17.0   34.3    
  Alle 16.3   23.8  3.3   1.7 4.7   42.5 20.2  1 
Alle bruk                 
  35-49,9             1.9 4.1  1852 
  50-99,9 1.0   1.1  0.1   1.2 11.0   18.3 5.9  353 
  100-199,9 5.6   6.7  0.9   4.1 16.6   32.2 11.0  302 
  200-299,9 11.1   15.0  1.5   2.6 12.3   39.8 5.2  573 
  300-499,9 19.4   28.4  4.1   3.9 15.3   36.5 1.6  362 
  500- 25.6   38.9  5.1   2.7 20.9   34.8   599 
  Alle 15.1   21.7  2.9   3.2 15.3   34.7 4.0  485