Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 5. Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk

 

Landsdeler  Mjølke-   Kviger   Okser  Griser  Sauer  Geiter  Fjørfe
   Størrelses-  kyr   og   > 1 år 

 

         
   grupper, daa      kalver      Avls-  A. > 2 mnd         

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  100-199,9 1.2   0.8      29.6   18.0   927 
  200-299,9 4.5   5.1  0.7   7.5 22.7   0.2   707 
  300-499,9 11.1   16.1  3.4   5.6 26.6   11.4 0.1  518 
  500- 19.8   29.0  4.4   0.3 15.8   6.4   911 
  Alle 11.2   15.9  2.7   3.3 22.3   7.7   818 
Andre bygder                 
  100-199,9 5.4   6.7  0.8   0.1    37.1 6.3  3183 
  200-299,9 4.2   7.8  1.3   0.2    70.2 6.0  147 
  300-499,9 15.0   22.8  2.4   1.3 17.3   22.4 5.3  349 
  500- 30.8   43.5  5.6       29.6 1.6  684 
  Alle 14.3   20.9  2.6   0.5 5.2   38.7 4.6  913 
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 15.8   19.9  4.8   16.9 51.0   13.8   1389 
  200-299,9 22.2   30.6  2.3   5.0 26.8   37.1    
  300-499,9 31.6   51.8  11.2   4.2 41.7   49.9   1 
  500- 47.6   82.9  10.5   13.8 147.1   105.0   1757 
  Alle 26.9   43.1  6.8   7.7 57.4   47.9   1765 
Andre bygder                 
  100-199,9 5.1   4.7  0.5   2.8 12.6   40.9    
  200-299,9 11.0   14.7  1.4   2.6 15.0   50.4   342 
  300-499,9 21.3   29.9  5.2   4.9 14.2   58.0    
  500- 37.6   64.7  7.7   2.5 43.7   101.9   1006 
  Alle 18.9   29.0  3.8   3.1 20.7   62.3   472 
Vestlandet                 
  35-49,9                 
  50-99,9 0.9   0.8         25.6    
  100-199,9 8.6   11.2  2.0   2.9 20.4   31.6 15.1  221 
  200-299,9 14.7   18.4  1.4   0.8 9.5   48.0 0.1   
  300-499,9 22.3   33.2  5.2   1.4 11.2   52.4 1.3  147 
  500- 43.3   73.9  14.5       41.1    
  Alle 18.0   27.0  4.3   1.2 9.4   41.3 3.2  83 
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  200-299,9 5.4   7.0  0.5       19.5   1790 
  300-499,9 13.2   18.4  5.0   6.8 55.1   33.5   2256 
  500- 33.6   51.2  7.3   7.3 21.9      298 
  Alle 17.2   25.4  4.6   6.4 36.4   18.5   1415 
Andre bygder                 
  200-299,9 13.3   19.0  2.4       56.3    
  300-499,9 27.5   41.0  3.5   1.7 11.3   23.4    
  500- 41.6   63.0  11.5       26.5    
  Alle 23.6   35.0  4.4   3.6 7.8   36.2    
Nord-Norge                 
  100-199,9 3.6   6.8  2.2       31.0 43.1   
  200-299,9 7.8   11.1  1.0       69.8 23.2   
  300-499,9 17.1   22.8  2.3   5.9 4.4   42.3 26.2  6 
  500- 33.7   49.8  6.4    9.2   32.0    
  Alle 18.3   26.4  3.3   1.7 4.3   43.2 20.5  2 
Alle bruk                 
  35-49,9         1.6 12.1      3146 
  50-99,9 0.7   1.2         19.3 6.4  1470 
  100-199,9 5.8   7.3  1.4   4.5 19.4   29.9 9.9  972 
  200-299,9 9.9   13.4  1.3   2.0 9.1   45.2 3.8  277 
  300-499,9 18.8   27.7  4.4   3.8 21.6   34.5 3.9  433 
  500- 32.0   49.9  7.3   1.9 21.0   33.5 0.2  593 
  Alle 17.2   25.6  3.8   2.8 17.3   34.8 3.8  608