Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 5. Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk

 

Landsdeler  Mjølke-   Kviger   Okser  Griser  Sauer  Geiter  Fjørfe
   Størrelses-  kyr   og   > 1 år 

 

         
   grupper, daa      kalver      Avls-  A. > 2 mnd         

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  50-99,9                2616 
  100-199,9 1.1   0.6      29.5   20.1   776 
  200-299,9 3.3   4.1  0.6   14.2 42.8   2.5   1009 
  300-499,9 7.8   10.7  2.5   2.4 16.6   9.5 0.4  535 
  500- 19.5   27.0  3.0   1.7 20.0   7.8   765 
  Alle 10.0   13.6  1.9   4.1 24.1   8.3 0.1  856 
Andre bygder                 
  100-199,9 4.4   4.5  0.5       40.4 6.8   
  200-299,9 8.6   11.6  2.1       59.3 10.3  663 
  300-499,9 14.0   20.4  1.9   1.1 18.9   28.2 0.3  375 
  500- 30.6   43.6  6.6   0.1 0.1   7.3 1.1  889 
  Alle 15.3   21.4  3.0   0.3 5.4   33.0 4.1  523 
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 16.8   24.0  4.0   16.7 26.7   17.6   833 
  200-299,9 25.4   32.5  3.8   3.1 2.6   32.0   669 
  300-499,9 34.4   51.4  5.3   1.3 42.8   51.4    
  500- 45.8   75.7  16.9   8.2 66.3   107.6   1504 
  Alle 29.4   44.6  7.2   5.4 34.7   51.8   1551 
Andre bygder                 
  100-199,9 5.7   6.1  0.4       31.5   207 
  200-299,9 10.8   15.6  2.2   2.5 10.6   43.9    
  300-499,9 19.1   24.3  4.2   3.3 16.5   77.7 0.1  278 
  500- 37.5   59.5  8.9    7.2   80.6   1022 
  Alle 19.3   28.0  4.3   1.6 9.4   60.8   474 
Vestlandet                 
  35-49,9 1.2   1.6         6.1   750 
  50-99,9 0.5   0.9         14.6 1.3  2 
  100-199,9 8.3   11.4  0.6   2.0 13.9   30.5 20.5   
  200-299,9 12.5   15.6  0.6   0.9 10.6   56.2 0.1  1 
  300-499,9 22.1   33.2  5.6   0.6 2.0   41.4 7.2  142 
  500- 43.6   73.5  13.9       42.7    
  Alle 17.5   26.5  3.9   0.8 5.8   38.7 6.3  80 
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  200-299,9 6.8   9.0  0.7   2.0 21.6   14.0 0.3  1834 
  300-499,9 12.9   20.2  5.7   3.4 40.4      1464 
  500- 30.4   44.9  5.0   6.1 42.4   39.5   629 
  Alle 17.2   25.7  4.0   5.4 39.9   18.1 0.1  1112 
Andre bygder                 
  200-299,9 10.8   14.1  0.9       63.8    
  300-499,9 22.6   33.1  3.8   4.2 23.8   13.6    
  500- 42.9   68.8  10.4       18.8    
  Alle 23.1   34.8  4.4   6.4 11.3   30.3    
Nord-Norge                 
  100-199,9 1.3   4.1  2.2       28.1 50.2   
  200-299,9 7.6   10.3  0.9       74.6 15.7   
  300-499,9 17.4   23.2  3.1   4.1 5.1   35.2 18.0   
  500- 35.5   51.4  5.5       39.5   1 
  Alle 20.3   28.9  3.4   1.2 1.5   42.6 15.1   
Alle bruk                 
  35-49,9 0.6   0.8     1.7 8.5   3.0   1990 
  50-99,9 0.5   1.0  0.1       13.2 4.9  1779 
  100-199,9 5.5   7.2  0.8   5.2 14.8   30.0 12.1  216 
  200-299,9 9.6   12.6  1.3   3.2 12.6   44.3 3.6  473 
  300-499,9 17.6   25.4  3.9   2.4 17.8   30.1 3.6  345 
  500- 32.2   48.8  7.2   1.6 14.6   33.5 0.2  586 
  Alle 17.4   25.4  3.6   2.6 14.5   32.9 3.8  513