Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 5. Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk

 

Landsdeler  Mjølke-   Kviger   Okser  Griser  Sauer  Geiter  Fjørfe
   Størrelses-  kyr   og   > 1 år 

 

         
   grupper, daa      kalver      Avls-  A. > 2 mnd         

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  50-99,9                2597 
  100-199,9 1.1   0.6      30.8   21.4   1052 
  200-299,9 2.9   4.3  0.4   7.3 25.4   0.3   1434 
  300-499,9 8.2   11.1  2.6   6.5 28.9   9.2 0.7  409 
  500- 20.7   28.3  2.6   1.3 15.7   7.6   681 
  Alle 10.5   14.2  1.7   3.7 22.7   8.1 0.2  947 
Andre bygder                 
  100-199,9 3.2   3.3  0.4       39.1 6.1   
  200-299,9 9.0   11.8  2.0       70.5 5.0  482 
  300-499,9 12.0   15.1  0.9   1.4 19.9   33.9 5.5  209 
  500- 30.8   43.9  6.3   0.1 0.1   5.9 1.0  740 
  Alle 15.1   20.5  2.7   0.4 5.1   37.1 3.9  409 
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 10.2   15.1  4.0   17.5 0.9   34.5   2570 
  200-299,9 32.4   38.9  4.8   3.7 30.0   17.6   680 
  300-499,9 36.0   48.6  6.2   2.0 9.8   43.2    
  500- 46.8   82.3  18.0   7.0 85.5   96.1   1525 
  Alle 32.0   49.0  9.0   5.5 36.9   50.7   2075 
Andre bygder                 
  100-199,9 6.0   6.4  0.5       33.1   207 
  200-299,9 11.5   17.6  2.5   2.1 9.7   41.8    
  300-499,9 19.9   25.9  4.3   3.2 16.8   74.6 0.1  268 
  500- 40.5   60.9  8.7    8.2   83.2   1039 
  Alle 20.0   28.8  4.5   1.5 9.6   59.2   452 
Vestlandet                 
  35-49,9 1.4   1.4  0.1       5.1   682 
  50-99,9             12.5    
  100-199,9 8.6   11.2  0.7   1.9 24.3   32.1 15.4   
  200-299,9 13.5   16.7  0.7   0.9 6.5   54.1 6.1  167 
  300-499,9 22.6   31.0  3.9   0.4 0.5   46.8 7.9   
  500- 44.9   80.1  16.6       46.8    
  Alle 18.3   27.5  4.0   0.7 6.2   40.8 6.5  82 
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  200-299,9 6.5   8.7  1.0   2.5 60.1   13.0 0.8  462 
  300-499,9 12.7   20.3  4.6   1.1 30.0   9.0   2111 
  500- 30.2   44.1  5.3   5.6 42.0   34.1   1158 
  Alle 16.6   24.7  3.7   4.4 44.5   18.8 0.2  1352 
Andre bygder                 
  200-299,9 11.4   13.9  0.9       65.8    
  300-499,9 19.9   30.1  2.5   4.7 28.6   15.0    
  500- 49.6   75.7  11.9       15.4    
  Alle 24.3   36.0  4.4   7.4 12.4   30.2    
Nord-Norge                 
  100-199,9 0.8   3.0  2.2       39.8 46.7   
  200-299,9 9.0   11.5  1.4       69.9 7.4   
  300-499,9 17.2   21.9  2.9   4.3 3.7   42.4 18.5   
  500- 38.3   55.9  6.6       33.9   1 
  Alle 21.0   29.7  3.8   1.3 1.1   42.8 14.4   
Alle bruk                 
  35-49,9 0.6   0.9  0.1   1.4 6.4   2.8   2112 
  50-99,9 0.1   1.1  1.0       11.6 5.9  2193 
  100-199,9 4.7   5.9  0.8   5.6 17.3   31.8 10.5  447 
  200-299,9 10.6   13.7  1.4   2.0 12.5   45.1 3.1  429 
  300-499,9 17.1   23.4  3.2   3.1 16.9   33.1 4.6  336 
  500- 34.1   52.2  7.9   1.4 15.6   32.2 0.2  614 
  Alle 17.9   25.9  3.7   2.5 14.7   33.7 3.7  567