Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17h, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 13  6 12 21
Brukers alder    47 50  56 46 50
Jordbruksareal daa  146 140  82 142 129
  Leid daa  49 68  32 47 54
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  969,5 796,6  454,7 960,1 766,0
  Varelager 1000 NOK  42,3 36,0  20,5 45,9 37,5
  Buskap 1000 NOK  22,7 21,8  18,7 30,9 26,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  109,9 72,3  21,0 130,2 83,5
  Traktor 1000 NOK  17,4 41,5  76,6 87,2 81,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  471,3 390,4  218,4 389,1 319,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  305,8 234,5  99,6 276,8 217,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3134 2975  2438 3561 3205
  Familien timer  2539 2365  2052 2931 2610
Arealbruk:         
  Korn daa       
  Poteter daa  0,6 0,5  0,4 0,4 0,3
  Grovfôr og beite daa  145,1 139,9  81,8 141,8 128,9
  Annet daa       0,1
Avlinger pr daa:         
  Korn kg       
  Poteter kg  1000 1271  1760 1000 1271
  Grovfôr og beite FEm  244 217  250 272 254
  I alt FEm  244 217  251 272 254
Geitehold:         
  Årsgeiter stk  84,7 83,3  66,5 85,1 81,7
Geiter i status (gj.sn.):         
  Geiter fra inngående balanse stk  80 80  64 86 83
  Geiter tilført i året stk       
  Geiter under 9 mnd stk  40 32  21 28 25
  Melk/årsgeit l  787 730  619 720 686
  Omsatt melk l  60766 55835  38159 56232 51474
  Melkekvote l  65958 59970  41112 62235 56444
  Grovfôr/årsgeit daa  1,7 1,7  1,2 1,7 1,6
Variable kostnader/årsgeit NOK  2145 1946  1850 1943 1878
  Fôrkjøp NOK  1617 1405  1294 1367 1304
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  4,41 4,38  4,30 4,46 4,41
  Tilskudd NOK/l  4,04 3,77  3,39 3,40 3,39
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  268,2 244,3  164,2 250,8 227,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,6 60,4  59,6 59,6 60,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  245,3 210,5  129,4 191,2 174,4
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK  25,9 16,3  6,8 18,1 14,1
Tilskudd til kjøtt 1000 NOK  12,2 8,7  5,5 22,7 15,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  -0,1    9,8 5,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,8  0,7 0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  4,5 4,3  5,0 4,4 4,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 217,0 200,6  186,8 182,5 182,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 210,8 188,5  168,8 172,7 169,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  199,5 180,0  155,9 158,6 156,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 248,6 231,3  219,3 208,1 209,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015