Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9 26345 6108  1365   3439  20   1,3   28       1148 
  200-299,9 47742 6616  3098   4218  19             1917 
  300-499,9 45416 6578  2758   5232  20   0,8   25       1438 
  500- 57058 6323  4873   4448  13             929 
  Alle 42616 6468  2803   4351  19   1,3   28       1520 
Andre bygder                       
  50-99,9 10016 5147  383   691  19   1,3   26  3623  659   2795 
  100-199,9 36526 6168  1624   501  18   1,3   25  993  457   203 
  200-299,9 47447 6333  2879   4     1,7   35       3789 
  300-499,9 58424 6120  5047   1647  14   1,1   22       66 
  Alle 39203 6159  2266   1027  17   1,4   27  1025  552   1475 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  50-99,9 55118 5632  2040   6760  14             305 
  100-199,9 86488 6129  3259   2902  17   1,3   27       773 
  200-299,9 142737 6396  5296   8032  23   1,7   36       3745 
  Alle 109118 6205  4164   4840  19   1,5   32       1556 
Andre bygder                       
  50-99,9 11678 5449  1051        1,2   23       2934 
  100-199,9 55440 6277  2519   1912  16   1,3   26       2926 
  200-299,9 68726 6663  4189   6799  28   1,3   25        
  Alle 52251 6307  2813   2724  21   1,3   25       2142 
Vestlandet                       
  35-49,9 1999 7526  64        1,3   28  2805  563    
  50-99,9 22749 5877  646   859  18   1,2   23  2099  482   8 
  100-199,9 60298 6197  2671   1012  20   1,3   26  527  435   640 
  200-299,9 82601 6117  3581   2917  12   1,1   23       1084 
  Alle 47679 6118  2050   1039  17   1,2   25  1124  483   423 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 56174 6172  2590   7221  18   1,0   21       1371 
  200-299,9 57644 6372  2889   6665  17   2,0   60        
  300-499,9 36453 5918  2742   6972  20             25 
  Alle 53205 6224  2738   6952  18   1,0   22       576 
Andre bygder                       
  100-199,9 59978 6185  2610   3     1,3   25        
  200-299,9 75920 6204  3381   265  22   1,3   24        
  Alle 68072 6208  3276   302  22   1,3   25        
Nord-Norge                       
  50-99,9 2413 5050  111        1,3   26  16478  561    
  100-199,9 34188 6177  1389   23  10   1,3   26  8686  502   585 
  200-299,9 73418 6153  2765        1,0   18  1088  647   8 
  300-499,9 87441 6344  3658   1510     1,3   27        
  Alle 46371 6178  1822   122  26   1,2   25  6671  524   263 
Alle bruk                       
  35-49,9 1646 7526  52        1,3   28  3168  483    
  50-99,9 16814 5666  607   926  18   1,2   24  4102  559   1242 
  100-199,9 48592 6186  2142   1616  19   1,3   26  1453  490   869 
  200-299,9 65637 6343  3246   2879  18   1,3   25  178  647   1392 
  300-499,9 58304 6313  3787   4174  20   1,2   25       819 
  500- 61907 6302  4994   6264  13             831 
  Alle 50076 6241  2545   2375  19   1,3   25  1220  521   1023 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015