Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9 25203 6223  1447   6288  17   1,3   29       1448 
  200-299,9 42100 6538  2601   4705  16             2974 
  300-499,9 43412 6455  2868   5676  18   1,3   30       1187 
  500- 52917 6462  4353   6302  23             788 
  Alle 40264 6447  2726   5550  18   1,3   30       1715 
Andre bygder                       
  50-99,9 10314 6251  348   785  24   1,4   29  2426  675   3483 
  100-199,9 32073 6187  1707   1277  16   1,3   27  1457  473   263 
  200-299,9 45900 6185  2534   17  10   1,5   33       4721 
  300-499,9 73669 6268  6261   6930  13   2,0   42       31 
  Alle 38702 6217  2296   1574  17   1,4   29  1018  524   1756 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 87719 5971  3368   4889  19   1,4   29       1101 
  200-299,9 137185 6404  4917   6999  20   1,5   32       4277 
  Alle 110830 6188  4299   4780  20   1,3   26       2162 
Andre bygder                       
  50-99,9 12067 5963  1089        1,5   27       2751 
  100-199,9 52976 5986  2626   2833  25   1,4   29       2804 
  200-299,9 68798 6538  3607   2098  17   1,4   27  1812  565    
  Alle 51554 6099  2746   2282  23   1,4   28  415  565   2019 
Vestlandet                       
  35-49,9 2145 7520  70        1,2   26  2633  500    
  50-99,9 21802 5934  778   275  16   1,2   24  2122  473   2 
  100-199,9 60320 6236  2714   1682  18   1,3   27  554  526   565 
  200-299,9 76826 6164  3242   1728  10   1,4   28       5454 
  Alle 48840 6156  2189   1120  16   1,3   26  1072  491   891 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 55264 6326  2375   5445  17   0,7   12       1320 
  200-299,9 59495 6220  2961   5419  16   1,8   62        
  300-499,9 59362 6560  3650   6370  23             16 
  Alle 57807 6286  2948   5649  19   0,7   15       473 
Andre bygder                       
  100-199,9 57857 6003  2566        1,3   27        
  200-299,9 73812 5923  3151   190  5   1,3   24        
  300-499,9 93165 6318  6286   1805     1,3   27        
  Alle 67322 6008  3139   242  5   1,3   26        
Nord-Norge                       
  50-99,9 3282 5962  279        1,1   22  15414  583    
  100-199,9 33448 5921  1344   4     1,4   29  9782  522   2 
  200-299,9 73875 6375  2728        1,1   20  1335  677    
  300-499,9 96099 6252  3795        1,0   23       19 
  Alle 48470 6200  1919   2     1,3   26  6806  542   3 
Alle bruk                       
  35-49,9 2252 6213  303        1,2   26  2945  425    
  50-99,9 15746 5937  682   367  21   1,3   25  3822  561   1389 
  100-199,9 46703 6122  2168   2246  18   1,3   27  1645  512   820 
  200-299,9 64792 6286  3011   2472  16   1,3   26  331  623   2191 
  300-499,9 63205 6296  4001   4787  18   1,2   25       635 
  500- 55540 6353  4177   5708  25             666 
  Alle 50094 6215  2574   2629  18   1,3   27  1240  531   1181 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015