Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  35-49,9       7206               44554 
  100-199,9 9353 6551  578   5924  21   1,6   44        
  200-299,9 32533 6709  2793   2635  23   0,8   15       733 
  300-499,9 37471 7415  1899   10114  23   1,4   25       3012 
  500- 51187 7245  2334   8005  39   1,0   17       3069 
  Alle 32991 7149  1865   6943  26   1,0   18       3272 
Andre bygder                       
  50-99,9 2901 6143  13        1,5   31  2303  712   6967 
  100-199,9 34652 6423  1413   1128  23   1,5   30  3052  609   1216 
  200-299,9 51138 6532  2309   555  11   1,5   29       1025 
  300-499,9 75637 6789  4114   14     1,6   35       2341 
  500- 99971 6731  5889   12     1,7   38       10366 
  Alle 51375 6620  2542   563  15   1,6   32  1355  621   2767 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 74323 6914  3148   2377  34   1,2   24       1468 
  200-299,9 147637 7415  4876   15819  16   1,0   20       4974 
  300-499,9 195639 7472  8300   11826  33   1,4   29        
  Alle 141206 7315  5197   9115  20   1,2   24       1872 
Andre bygder                       
  100-199,9 47047 7094  1188   3521  42   1,3   27       4439 
  200-299,9 89703 6781  4238        1,5   29        
  300-499,9 101127 6742  4245   2373  10   1,5   32       2 
  Alle 70818 6757  3007   3519  34   1,5   30       3822 
Vestlandet                       
  35-49,9            1,7   35  4119  588    
  50-99,9 6390 6581  516   2056     1,3   23  1756  484    
  100-199,9 55753 6692  2339   1307  25   1,3   24  2203  656   1701 
  200-299,9 86457 6845  2911   3801  27   1,4   28        
  300-499,9 108672 7095  3800   7458  21   1,3   27        
  Alle 66092 6870  2665   2865  24   1,3   26  1356  608   688 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 35904 7558  1653   16548  20             1 
  200-299,9 48346 7368  2828   4391  17   1,6   31        
  300-499,9 63678 6998  3514   4956  20   1,9   36        
  Alle 53429 7093  3018   7653  19   1,5   30        
Andre bygder                       
  100-199,9 73484 7069  2875   1940  18   1,4   27        
  200-299,9 88212 7157  4773        1,5   28        
  300-499,9 109078 6834  5101        1,6   33        
  Alle 96773 7074  4442   693  18   1,5   30        
Nord-Norge                       
  50-99,9       8893  20   1,5   33  27318  668    
  100-199,9 28735 6843  1283        1,3   28  17517  780   11 
  200-299,9 66292 7070  2571   8     1,3   28  2834  679   4 
  300-499,9 112453 6927  3911   311  49   1,6   35       15 
  Alle 71023 6981  2745   787  22   1,4   28  6958  733   8 
Alle bruk                       
  35-49,9       2373  19   1,7   35  2059  588   22819 
  50-99,9 4947 5608  265   2036  29   1,4   28  4736  637   1577 
  100-199,9 43407 6799  1749   2765  26   1,3   27  3018  710   1250 
  200-299,9 68252 6964  3102   2473  18   1,4   27  584  679   579 
  300-499,9 86091 7027  3797   4922  22   1,5   31       1098 
  500- 97112 7045  4881   7204  28   1,4   27       3519 
  Alle 63074 6956  2818   3642  22   1,4   28  1380  686   1758 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015