Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1999
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  1999  1998

 

Landsdel             
Østlandet Antall 20 34   32    33 119 122
Agder Antall 6 4   15    3 28 29
Midt-Norge Antall 19 22   15    7 63 65
 

 

Hele landet Antall 45 60  62   43 210 216
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 410 659  1208   2760 1198 1171
Stående kubikkmasse m3/daa 5,6 6,9  7,6   8,3 7,7 7,6
Balansekvantum m3/år 73 135  288   745 292 283
Balansekvantum m3/daa 0,18 0,20  0,24   0,27 0,24 0,24
Driftsveglengde1) km 0,8 0,8  0,9   0,7 0,8 0,8
Takseringsår   1986 1988  1988   1988 1988 1987
Jordbruksareal daa 193 224  218   262 223 217
         
Avstand til gården           
Inntil innmarka % 49 42  44   40 43 44
< 1 km fra gården % 16 10  15   14 13 13
1-5 km fra gården % 24 27  24   28 26 25
>5 km fra gården % 9 18  18   19 16 16
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Teiger           
1 % 38 37  32   23 33 31
2-5 % 47 53  58   58 54 55
>5 % 16 10  10   19 13 13
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Aldersgruppe           
Under 30 år % 4   3    2 3
30-49 år % 47 50  53   58 52 49
50-59 år % 36 38  39   33 37 40
60-66 år % 13 10  3   9 9 7
Over 66 år %  2  2    1 1
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015