Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2000
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2000  1999

 

Landsdel             
Østlandet Antall 20 34   32    31 117 119
Agder Antall 5 3   12    4 24 28
Midt-Norge Antall 20 21   16    6 63 63
 

 

Hele landet Antall 45 58  60   41 204 210
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 456 652  1236   2751 1202 1198
Stående kubikkmasse m3/daa 5,5 7,2  7,8   7,9 7,5 7,7
Balansekvantum m3/år 73 137  291   733 288 292
Balansekvantum m3/daa 0,16 0,21  0,24   0,27 0,24 0,24
Driftsveglengde1) km 0,7 0,8  0,9   0,7 0,8 0,8
Takseringsår   1988 1990  1989   1989 1989 1988
Jordbruksareal daa 200 245  219   248 228 223
         
Avstand til gården           
Inntil innmarka % 53 45  48   44 48 43
< 1 km fra gården % 18 9  12   12 12 13
1-5 km fra gården % 20 24  25   24 24 26
>5 km fra gården % 7 17  15   20 15 16
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Teiger           
1 % 42 34  30   29 34 33
2-5 % 42 52  58   54 52 54
>5 % 16 12  12   17 14 13
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Aldersgruppe           
Under 30 år % 7   3    2 2
30-49 år % 47 50  55   51 51 52
50-59 år % 33 43  38   39 39 37
60-66 år % 13 7  3   10 8 9
Over 66 år %         1
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015