Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1999
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  1999  1998

 

Landsdel             
Østlandet %1) 85 124   121    73 90 89
Agder %1) 77 54   81    168 99 88
Midt-Norge %1) 69 69   64    54 62 60
 

 

Hele landet %1) 77 100  98   75 85 83
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %    3   1 1 1
Skurtømmer % 41 49  56   53 53 52
Sams virke % 6 1  1    1 
Massevirke % 30 45  37   43 41 43
 

 

I alt % 78 95  97   97 96 97
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %    1   2 1 1
Ved til brensel % 6 2  1   1 2 1
Rotsalg % 16 2  1    2 1
 

 

I alt % 22 5  3   3 4 3
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,4 0,6  0,9   0,7 0,7 0,7
         
Terrengforhold           
Lett % 57 52  32   40 40 43
Middels % 43 46  58   55 54 45
Vanskelig %  3  7   5 5 11
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 83 77  63   70 69 51
Skogstraktor % 17 23  37   30 31 49
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportarbeid           
Egne transportmidler % 99 91  78   96 88 91
Leide transportmidler % 1 9  22   4 12 9
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015