Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2000
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2000  1999

 

Landsdel             
Østlandet %1) 128 100   69    73 77 90
Agder %1) 85 7   74    115 84 99
Midt-Norge %1) 67 92   61    48 64 62
 

 

Hele landet %1) 95 92  68   73 75 85
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer % 1   3    1 1
Skurtømmer % 48 63  56   54 55 53
Sams virke % 16       1 1
Massevirke % 32 35  40   45 41 41
 

 

I alt % 96 98  99   99 99 96
         
Annet virke           
Lauvtrevirke % 1 1       1
Ved til brensel % 3 1  1   1 1 2
Rotsalg %         2
 

 

I alt % 4 2  1   1 1 4
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,7 0,7  0,7   0,7 0,7 0,7
         
Terrengforhold           
Lett % 54 54  23   36 37 40
Middels % 41 32  51   58 51 54
Vanskelig % 5 14  26   6 13 5
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 79 70  78   33 54 69
Skogstraktor % 21 30  22   67 46 31
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportarbeid           
Egne transportmidler % 96 99  103   96 98 88
Leide transportmidler % 4 1  -3   4 2 12
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015