Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1999
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  1999  1998

 

Arbeidstimer            

 

            
Jordbr.areal Jord/            

 

 skog            
Gruppe Gj.snitt              

 

            
-99 80  Bruk Antall 3 7  3    2 15 20
 Jord Timer 1733 1926  1454    1204 1696 1608
 Skog Timer 132 115  289    298 178 213
  

 

 I alt Timer 1865 2041  1742    1501 1874 1821
   
100-199 158  Bruk Antall 22 24  30    18 94 99
 Jord Timer 2252 2425  1966    1624 2085 2115
 Skog Timer 90 134  253    403 213 206
  

 

 I alt Timer 2342 2559  2219    2026 2298 2321
   
200-299 242  Bruk Antall 16 16  16    12 60 61
 Jord Timer 2326 2704  2279    1840 2317 2368
 Skog Timer 76 134  265    257 178 195
  

 

 I alt Timer 2401 2839  2544    2097 2495 2563
   
300- 400  Bruk Antall 4 13  13    11 41 36
 Jord Timer 2323 2174  2206    2019 2157 2265
 Skog Timer 65 65  113    323 150 156
  

 

 I alt Timer 2388 2239  2319    2342 2306 2421
   
I alt 224  Bruk Antall 45 60  62    43 210 216
 Jord Timer 2250 2387  2072    1766 2137 2165
 Skog Timer 85 117  228    337 188 195
  

 

 I alt Timer 2335 2504  2301    2102 2325 2360
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer 29 32  78    538 119 58
Familiens arbeid Timer 95 135  277    468 217 198
  

 

I alt Timer 124 166  355    1006 335 256
   
Arbeidstype  
Drift Timer 107 137  297    770 270 214
Skogkultur Timer 17 30  58    236 65 42
  

 

I alt Timer 124 166  355    1006 335 256
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3 2 2  2    2 2 2
Herav eget arbeid, drift % 79 81  83    54 71 80

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015