Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2000
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2000  1999

 

Arbeidstimer            

 

            
Jordbr.areal Jord/            

 

 skog            
Gruppe Gj.snitt              

 

            
-99 81  Bruk Antall 3 6  3    4 16 15
 Jord 
Timer

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015