Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1999
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  1999  1998

 

Skoger Antall 40 58 36   42  34  210  216
Solgt og brukt virke m3 11 59 157   313  877  250  234
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 3503 19410 52441   103933  292824  83214  80086
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 3260 11589 26517   20656  38183  18681  18253
-Leid arbeid og utstyr NOK 216 2346 10288   22865  90234  21635  21757
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 3830 7218 14642   15893  23897  12281  11639
-Salg, måling, administrasjon NOK 1463 2294 5140   7632  16868  6051  6212
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 8769 23447 56587   67047  169182  58647  57862
 

 

=Rånetto NOK -5265 -4037 -4146   36887  123642  24567  22224
+Andre inntekter NOK 368 653 1941   5608  3717  2306  2908
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -4897 -3384 -2205   42494  127359  26873  25133
-Avskrivninger NOK 1816 2078 4690   4471  7367  3811  3686
 

 

=Resultat før kultur NOK -6713 -5463 -6894   38023  119992  23063  21447
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 1683 2187 3643   2881  5339  2990  3393
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 1523 3471 6576   6349  19478  6799  6040
+Skogkultur, tilskott NOK 1988 1882 2670   2705  7148  3055  2950
 

 

=Driftsresultat NOK -7931 -9239 -14443   31498  102324  16328  14965
 

 

-Trukket skogavgift NOK 396 1617 5138   11121  29234  8360  8229
+Utbetalt skogavgift NOK 1568 3766 5411   9702  20750  7566  8629
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -6759 -7090 -14170   30079  93840  15534  15365
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 307 327 334   332  334  333  343
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 285 195 169   66  44  75  78
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 19 39 66   73  103  87  93
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 335 121 93   51  27  49  50
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 128 39 33   24  19  24  27
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 767 395 361   214  193  234  248
 

 

=Rånetto NOK/m3 -461 -68 -26   118  141  98  95
+Andre inntekter NOK/m3 32 11 12   18  4  9  12
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -429 -57 -14   136  145  107  108
-Avskrivninger NOK/m3 159 35 30   14  8  15  16
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -588 -92 -44   121  137  92  92
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 147 37 23   9  6  12  15
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 133 58 42   20  22  27  26
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 174 32 17   9  8  12  13
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -694 -155 -92   101  117  65  64
-Trukket skogavgift NOK/m3 35 27 33   36  33  33  35
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 137 63 34   31  24  30  37
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -591 -119 -90   96  107  62  66

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015