Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2000
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2000  1999

 

Skoger Antall 50 54 27   40  33  204  210
Solgt og brukt virke m3 13 60 155   302  730  217  250
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4088 20265 53131   99896  236095  71177  83214
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 3470 11862 21394   25400  22817  15493  18681
-Leid arbeid og utstyr NOK 1184 3198 8151   24341  79062  19778  21635
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 4473 7763 13462   17177  22353  11917  12281
-Salg, måling, administrasjon NOK 1803 2516 4984   6991  16099  5743  6051
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 10930 25339 47990   73910  140331  52931  58647
 

 

=Rånetto NOK -6842 -5074 5141   25985  95764  18247  24567
+Andre inntekter NOK 613 1316 2502   6277  8450  3427  2306
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -6230 -3757 7643   32262  104213  21674  26873
-Avskrivninger NOK 1748 3452 3210   4909  9306  4235  3811
 

 

=Resultat før kultur NOK -7977 -7209 4434   27354  94907  17439  23063
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 1734 1016 2716   3018  3797  2259  2990
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 1477 1975 6112   4846  15088  5085  6799
+Skogkultur, tilskott NOK 447 1239 1685   2646  6198  2182  3055
 

 

=Driftsresultat NOK -10741 -8960 -2709   22136  82221  12278  16328
 

 

-Trukket skogavgift NOK 13 1617 5524   11805  26198  7715  8360
+Utbetalt skogavgift NOK 964 2183 9288   10238  28097  8596  7566
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -9789 -8394 1055   20569  84120  13159  15534
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 314 340 343   330  324  328  333
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 267 199 138   84  31  71  75
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 91 54 53   81  108  91  87
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 344 130 87   57  31  55  49
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 139 42 32   23  22  27  24
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 841 426 310   244  192  244  234
 

 

=Rånetto NOK/m3 -526 -85 33   86  131  84  98
+Andre inntekter NOK/m3 47 22 16   21  12  16  9
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -479 -63 49   107  143  100  107
-Avskrivninger NOK/m3 134 58 21   16  13  20  15
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -614 -121 29   90  130  80  92
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 133 17 18   10  5  10  12
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 114 33 39   16  21  23  27
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 34 21 11   9  8  10  12
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -826 -151 -18   73  113  57  65
-Trukket skogavgift NOK/m3 1 27 36   39  36  36  33
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 74 37 60   34  39  40  30
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -753 -141 7   68  115  61  62

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015