Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 7. Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer

 

Landsdeler  Jordbruk  Skogbruk  Nyanlegg  Arbeidsvederlag (kr)
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Leid   Bruker   Ekte-   Øvrig   Familien   Arbeid   Fam.arb.,   Bruker   Ekte-   Øvrig   Bruker   Ekte-   Øvrig   Jord-   Skog-   Ny-
      arbeid     felle  familie  i alt  i alt  årsverk à     felle  familie     felle  familie  bruk  bruk  anlegg
                        1860 t                           

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 328 1330 249 1   1581  1909 0,9   76     3       207230 9995  397  
  200-299,9 512 1670 359 5   2034  2546 1,1   65   1  34     6  266620 8756  5271  
  300-499,9 628 1840 347 25   2212  2840 1,2   35  2   45  21   2  289775 4785  8861  
  500- 901 2097 306 3   2406  3306 1,3   65  3   20  3     314891 8944  2950  
  Alle 613 1747 324 11   2082  2695 1,1   54  1   29  9   2  272780 7324  5210  
Andre bygder                              
  50-99,9 257 1560 445 21   2027  2284 1,1   81     8       258105 10243  1035  
  100-199,9 382 1801 342 12   2155  2537 1,2   68  1   19       274878 8828  2468  
  200-299,9 539 1827 495 21   2343  2882 1,3   78   2  51  9   2  299473 10293  7855  
  300-499,9 743 1898 492    2389  3132 1,3   106  1   19       307437 13882  2383  
  500- 1379 2695 167    2861  4240 1,5   55     83       369813 7078  10925  
  Alle 493 1818 407 13   2238  2731 1,2   76  1   28  2     286091 9956  4002  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 629 1957 504 15   2476  3105 1,3   7   1  44       324586 1023  5812  
  200-299,9 878 2626 397 3   3025  3903 1,6   4     50  3     396009 485  6830  
  300-499,9 1341 2203 712 40   2955  4295 1,6   5     117       387357 656  15295  
  Alle 889 2206 451 18   2676  3565 1,4   5     52  1     350516 658  7012  
Andre bygder                              
  50-99,9 821 1043 403    1445  2267 0,8   78  7   16  17     187907 10942  4261  
  100-199,9 470 2020 290 41   2351  2822 1,3   79  2   13       305360 10482  1672  
  200-299,9 819 2192 439 10   2641  3460 1,4   45     65  3     342027 5842  8744  
  300-499,9 835 2207 767    2974  3809 1,6   171  2   31       385307 22502  4042  
  Alle 665 1954 391 22   2366  3031 1,3   74  2   33  3     306932 9812  4618  
Vestlandet                              
  35-49,9 383 1289 405 18   1712  2095 0,9   47     17       217518 5960  2160  
  50-99,9 490 1711 279 9   1998  2489 1,1   51  2 1  31     1  254565 6868  4007  
  100-199,9 658 2064 250 33   2347  3005 1,3   66  2   38       300487 8761  4925  
  200-299,9 797 2049 556 51   2656  3453 1,4   104  6   58  2   4  339489 13893  8121  
  300-499,9 985 2522 297 7   2825  3810 1,5   73   1  128       367064 9636  16790  
  Alle 638 1954 312 27   2293  2931 1,2   67  2   44     1  293349 8875  5729  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 431 2019 485 23   2527  2958 1,4   50   2  13  8   12  328157 6795  4336  
  200-299,9 451 2047 373 8   2428  2879 1,3   81  4   4       317040 11085  468  
  300-499,9 466 1958 193 6   2157  2622 1,2   78            281487 10218    
  Alle 471 2009 354 12   2375  2846 1,3   67  1 1  6  3   4  309545 9027  1620  
Andre bygder                              
  100-199,9 611 2064 514 34   2611  3222 1,4   59     14       328181 7392  1755  
  200-299,9 623 2372 472 23   2867  3490 1,5   119  2 1  3       358810 15365  394  
  300-499,9 808 2456 828 26   3311  4118 1,8   82     96       414836 10104  12191  
  Alle 637 2233 530 29   2792  3428 1,5   86  1   18       350084 10977  2306  
Nord-Norge                              
  50-99,9 398 1665 265    1930  2328 1,0   58     1       232279 6995  173  
  100-199,9 454 1783 483 31   2298  2751 1,2   40  9   45  8     274998 5835  6422  
  200-299,9 599 2190 463 48   2701  3299 1,5   41  1 1  26  6     322232 5164  3684  
  300-499,9 977 2428 587 26   3042  4018 1,6   19  1   87  12     361848 2391  11572  
  Alle 575 1985 469 31   2485  3060 1,3   38  4   41  7     296964 5173  5616  
Alle bruk                              
  35-49,9 416 1189 373 15   1576  1992 0,8   42  2   12       199532 5593  1543  
  50-99,9 517 1533 320 11   1865  2382 1,0   57  2   18  2     236510 7472  2561  
  100-199,9 497 1888 360 25   2272  2769 1,2   61  2   25  2   1  289081 8081  3485  
  200-299,9 623 2058 442 21   2520  3144 1,4   69  1 1  36  3   2  321224 9080  5181  
  300-499,9 731 2029 426 18   2473  3204 1,3   56  1   51  11   1  317523 7439  8002  
  500- 967 2158 276 3   2437  3403 1,3   60  3   27  2     318390 8221  3746  
  Alle 599 1927 386 20   2332  2932 1,3   62  2   32  4   1  297767 8149  4652  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015