Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 7. Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer

 

Landsdeler  Jordbruk  Skogbruk  Nyanlegg  Arbeidsvederlag (kr)
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Leid arbeid   Bruker   Ekte-   Øvrig   Fam.   Arb.   Fam.arb.,   Bruker   Ekte-   Øvrig   Bruker   Ekte-   Øvrig   Jord-   Skog-   Ny-
     

 

     felle  fam.  i alt  i alt  årsverk à     felle  fam.     felle  fam.  bruk  bruk  anlegg
      Ubet.  Bet.                 1845 t                           

 

Østlandet                               
Flatbygder                               
  35-49,9 34 438 755 460    1215  1687 0,7    22           183915 3280    
  100-199,9 102 246 894 163  3  1060  1408 0,6    39 6   31   3    160411 6880   5227 
  200-299,9 95 303 1419 246  2  1666  2063 0,9    62 6   18       252179 10244   2649 
  300-499,9 107 428 1511 293  19  1823  2358 1,0    33    30       275468 5046   4490 
  500- 88 623 1986 233  9  2227  2938 1,2    62 1   3       337141 9548   391 
  Alle 95 416 1456 245  9  1710  2220 0,9    47 3   19   1    258651 7438   2931 
Andre bygder                               
  50-99,9 24 249 1143 163  36  1342  1615 0,7    44           194641 6481    
  100-199,9 83 361 1790 331  10  2131  2574 1,2    40 2   19   1    306084 6046   2848 
  200-299,9 149 329 1629 522  9  2159  2638 1,2    18 13   27   9  1  312167 4502   5413 
  300-499,9 169 521 2129 541  41  2711  3401 1,5    49  3  43   29    392340 7627   10390 
  500- 115 740 2471 434  70  2975  3830 1,6    83 3   36   4    434425 12689   5819 
  Alle 115 418 1848 416  24  2289  2823 1,2    42 4 1  26   9    330759 6751   5142 
Agder og Rogaland                               
Jæren                               
  100-199,9 258 437 1810 375    2185  2880 1,2    11    57   11    330733 1622   10380 
  200-299,9 261 1407 2393 537  27  2957  4625 1,6               446692     
  300-499,9 590 713 2569 427  66  3062  4365 1,7        115   29    463451    21786 
  Alle 351 804 2177 423  28  2628  3783 1,4    3    50   12    397503 525   9283 
Andre bygder                               
  100-199,9 35 399 1634 360  14  2008  2441 1,1    69 9   6   1    300719 11602   1073 
  200-299,9 141 505 2205 327  31  2563  3209 1,4    14    2       382821 2144   337 
  300-499,9 62 809 2271 420  10  2700  3572 1,5    10    118   15    398403 1450   19991 
  Alle 67 651 1929 412  17  2357  3075 1,3    35 4   33   4    351082 5825   5576 
Vestlandet                               
  35-49,9 288 478 1288 375  22  1685  2451 0,9    15 1   20       247199 2289   2935 
  50-99,9 116 527 1621 169  16  1805  2448 1,0    9 1   16       266140 1483   2285 
  100-199,9 257 345 1796 306  8  2111  2713 1,1    31 4   14   1    311549 5079   2231 
  200-299,9 340 441 2196 539  40  2775  3556 1,5    34 1 1  34   39    409272 5271   10724 
  300-499,9 180 455 2472 558  53  3083  3719 1,7    26    75       456345 3787   11017 
  Alle 269 425 1983 378  24  2384  3078 1,3    26 2   29   8    352070 4129   5499 
Trøndelag                               
Flatbygder                               
  100-199,9 167 301 1355 485  2  1842  2310 1,0    82 8   108       276861 13720   16301 
  200-299,9 54 308 1534 267  15  1815  2177 1,0    42 1   33   9    272811 6570   6330 
  300-499,9 136 342 1863 246  39  2148  2626 1,2    62 2 1  65   8    324448 9704   10972 
  Alle 173 353 1738 327  22  2087  2613 1,1    55 3   56   6    314664 8793   9360 
Andre bygder                               
  100-199,9 238 375 2059 463  37  2559  3172 1,4    43 1   12       364538 6432   1738 
  200-299,9 98 542 2278 277  10  2565  3205 1,4    23    55   30    363077 3242   11896 
  300-499,9 276 500 2107 431  14  2552  3329 1,4    37    93       364108 5266   12976 
  Alle 243 490 2125 418  21  2564  3297 1,4    36 2   51   7    365197 5425   8144 
Nord-Norge                               
  50-99,9  560 1357 317    1674  2234 0,9    4 2      29    231358 792   3984 
  100-199,9 74 493 1583 550  11  2144  2710 1,2    47 1   25       296050 6638   3373 
  200-299,9 123 471 1915 362  4  2282  2876 1,2    25 2   12   1    314652 3692   1739 
  300-499,9 50 606 2188 597  17  2801  3457 1,5    18 1   58       386148 2713   8003 
  Alle 81 557 1897 488  8  2394  3032 1,3    27 1   26   2    330264 3869   3891 
Alle bruk                               
  35-49,9 163 436 1088 353  11  1452  2051 0,8    14    10       215616 2128   1467 
  50-99,9 57 449 1337 197  15  1549  2055 0,8    22 1   6   4    227012 3353   1405 
  100-199,9 151 363 1653 352  11  2015  2529 1,1    42 3   24   1    293874 6715   3782 
  200-299,9 156 466 1875 385  15  2275  2897 1,2    31 3   22   10    331720 5047   4735 
  300-499,9 164 515 2031 426  30  2487  3166 1,3    32  1  64   8    364657 4915   10576 
  500- 226 803 2228 403  20  2651  3680 1,4    53 3   10   1    394190 8341   1543 
  Alle 158 480 1835 376  18  2229  2866 1,2    36 2   31   6    326408 5669   5399 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015