Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 7. Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer

 

Landsdeler  Jordbruk  Skogbruk  Nyanlegg  Arbeidsvederlag (kr)
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Leid arbeid   Bruker   Ekte-   Øvrig   Fam.   Arb.   Fam.arb.,   Bruker   Ekte-   Øvrig   Bruker   Ekte-   Øvrig   Jord-   Skog-   Ny-
     

 

     felle  fam.  i alt  i alt  årsverk à     felle  fam.     felle  fam.  bruk  bruk  anlegg
      Ubet.  Bet.                 1845 t                           

 

Østlandet                               
Flatbygder                               
  50-99,9 29 550 822 36  1  859  1439 0,5    8 1          166796 1830    
  100-199,9 20 290 624 221  7  851  1161 0,5    20 1   7       165246 4061   1339 
  200-299,9 149 279 1123 210  3  1337  1764 0,7    24           259453 4805    
  300-499,9 75 621 1324 240  8  1572  2267 0,9    22 1 1  11     2  305023 4695   2436 
  500- 202 930 1724 269  9  2002  3134 1,1    12 1   13   1    388554 2402   2694 
  Alle 124 606 1294 235  7  1536  2266 0,8    18 1   8       298096 3693   1771 
Andre bygder                               
  100-199,9 108 222 1075 294  8  1377  1707 0,7    59 1   29   1    253786 11261   5422 
  200-299,9 125 490 1637 301  3  1942  2557 1,1    35 2   45   11    359794 6925   10154 
  300-499,9 159 630 1656 288  3  1948  2736 1,1    19    24   1    359727 3547   4544 
  500- 142 994 1789 509  13  2311  3446 1,3    31 1   24   1    430177 6041   4715 
  Alle 134 577 1546 330  6  1882  2593 1,0    34 1   28   3    348355 6462   5724 
Agder og Rogaland                               
Jæren                               
  200-299,9 53 803 1868 134  1  2003  2860 1,1    6    24       387963 1142   4567 
  300-499,9 270 621 2495 329  75  2899  3790 1,6               562621     
  500- 267 1111 2199 323  14  2536  3915 1,4    5           492283 970    
  Alle 178 935 2062 278  43  2382  3496 1,3    3    7       461263 501   1294 
Andre bygder                               
  100-199,9 46 469 1756 118  10  1884  2399 1,0    42 1   63       361762 8078   12144 
  200-299,9 170 333 1812 257    2069  2572 1,1    42    46   9    396378 8013   10656 
  300-499,9 122 678 1992 244  27  2263  3063 1,2    34 2   31   3    434437 6797   6672 
  500- 202 1637 2286 570  3  2858  4696 1,5    27    60       549360 5079   11645 
  Alle 126 823 1883 299  12  2194  3143 1,2    38 1   44   3    421194 7384   9078 
Vestlandet                               
  35-49,9 147 479 1241 258  15  1513  2139 0,8    8    47   18    284699 1462   12315 
  50-99,9 323 1160 1348 115  5  1468  2952 0,8    12    30   2    276659 2293   6099 
  100-199,9 160 537 1904 335  12  2251  2948 1,2    24    53   13  4  427795 4577   13208 
  200-299,9 304 552 2020 340  37  2396  3252 1,3    32 1   10   4    453310 6324   2629 
  300-499,9 313 632 2275 290  21  2586  3531 1,4    24 1 1  83       487665 4775   15503 
  500- 412 961 2563 373    2935  4309 1,6    5    33       555692 905   6033 
  Alle 273 666 1966 296  19  2281  3221 1,2    22    45   5  1  431411 4354   9656 
Trøndelag                               
Flatbygder                               
  100-199,9 36 174 1087 243    1330  1539 0,7    54 4          258140 11119    
  200-299,9 182 357 1408 138  8  1554  2093 0,8    30 4   16       300988 6487   3065 
  300-499,9 185 399 1753 421  30  2204  2789 1,2    30 3   22   1  1  425855 6480   4623 
  500- 260 473 1807 476  60  2343  3075 1,3    62 4      4    454795 12755   693 
  Alle 182 378 1614 336  27  1977  2537 1,1    38 3   14   1  1  382633 8020   2979 
Andre bygder                               
  200-299,9 193 402 1921 262  5  2188  2783 1,2    42 3   25       401736 8188   4531 
  300-499,9 118 537 2010 279  11  2300  2955 1,2    45 1   10       419132 8575   1916 
  500- 221 609 2591 850  103  3544  4374 1,9    46       9    653356 8417   1629 
  Alle 161 504 2068 344  21  2434  3099 1,3    48 2   14   1    445641 9105   2729 
Nord-Norge                               
  100-199,9 38 453 1604 364    1969  2459 1,1    12 1          351961 2315    
  200-299,9 38 630 1670 321  6  1997  2665 1,1    20 1   25       354735 3728   4395 
  300-499,9 134 861 2167 381  18  2566  3560 1,4    18    90   13    451969 3195   18032 
  500- 234 949 2186 455  29  2671  3854 1,4    9    22       474063 1597   3861 
  Alle 110 740 1944 372  14  2330  3180 1,3    15    43   5    412930 2817   8249 
Alle bruk                               
  35-49,9 88 1651 1313 463  44  1820  3559 1,0    21    24   9    345450 4118   6157 
  50-99,9 203 840 1274 82  3  1359  2402 0,7    9    18   1    255776 1846   3558 
  100-199,9 89 387 1385 268  7  1661  2136 0,9    34 1   29   4  1  312405 6575   6308 
  200-299,9 166 472 1682 260  10  1953  2592 1,1    30 1   21   3    367093 5797   4490 
  300-499,9 168 628 1909 305  20  2234  3029 1,2    25 1   37   2    418714 4860   7240 
  500- 221 961 1981 414  21  2415  3597 1,3    21 1   18   1    457137 4052   3746 
  Alle 164 647 1740 304  16  2059  2870 1,1    26 1   27   3    387431 5083   5562