Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 7. Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer

 

Landsdeler  Jordbruk  Skogbruk  Nyanlegg  Arbeidsvederlag (kr)
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Leid arbeid   Bruker   Ekte-   Øvrig   Fam.   Arb.   Fam.arb.,   Bruker   Ekte-   Øvrig   Bruker   Ekte-   Øvrig   Jord-   Skog-   Ny-
     

 

     felle  fam.  i alt  i alt  årsverk à     felle  fam.     felle  fam.  bruk  bruk  anlegg
      Ubet.  Bet.                 1845 t                           

 

Østlandet                               
Flatbygder                               
  50-99,9 70 841 1123 154    1276  2187 0,7    9           272199 1999    
  100-199,9 33 100 652 121  4  778  911 0,4    28 2 1         165874 6500    
  200-299,9 127 337 1054 114  2  1171  1634 0,6    38 1   5       249651 8270   1041 
  300-499,9 149 320 1125 158  15  1298  1767 0,7    12 3   13       276923 3209   2726 
  500- 199 962 1598 251  18  1866  3028 1,0    12 1   9     1  398065 2677   2101 
  Alle 150 554 1231 180  11  1423  2128 0,8    18 2   8       303557 4233   1822 
Andre bygder                               
  100-199,9 178 274 1043 183  11  1237  1689 0,7    46    17       251132 9591   3571 
  200-299,9 126 416 1497 317  3  1817  2359 1,0    27 1   39       370965 5495   7859 
  300-499,9 132 516 1435 299  5  1739  2387 0,9    35 14   2       355870 9979   448 
  500- 117 1016 1688 369  18  2076  3210 1,1    20 2   27   5  6  426385 4350   7765 
  Alle 130 579 1436 299  9  1744  2453 0,9    30 5   22   1  2  356899 7266   5137 
Agder og Rogaland                               
Jæren                               
  100-199,9 100 566 1290 382    1672  2338 0,9               356699     
  200-299,9 41 801 2161 412  7  2580  3422 1,4    5    22       550262 969   4653 
  300-499,9 192 597 2500 353  20  2873  3661 1,6    2    12       612783 482   2559 
  500- 230 1182 2710 561  25  3296  4709 1,8    8 3   31       702998 2426   6665 
  Alle 149 1049 2164 432  24  2620  3818 1,4    4 1   16       558834 959   3318 
Andre bygder                               
  100-199,9 155 318 1206 298    1504  1977 0,8    11 9          320391 4208    
  200-299,9 208 657 1795 199    1994  2859 1,1    65 15          421517 16851    
  300-499,9 197 468 1823 311  37  2171  2836 1,2    28 2   55   25    461380 6359   17070 
  500- 131 1151 2212 565  7  2784  4066 1,5    16 2   41   1    591814 3714   8921 
  Alle 170 799 1791 372  13  2176  3144 1,2    32 6   28   8    462052 8099   7584 
Vestlandet                               
  35-49,9 38 939 1446 498    1944  2921 1,1    3    38       404999 558   7925 
  50-99,9 597 1169 1292 116  14  1422  3189 0,8    15    79   6    294407 3018   17628 
  100-199,9 113 487 1709 373  14  2097  2697 1,1    32 5   4   2    439178 7718   1278 
  200-299,9 386 623 1883 412  6  2300  3310 1,2    32 4   45   3    479029 7552   10203 
  300-499,9 295 598 2103 315  28  2446  3339 1,3    38 9 1  117   9  1  511988 9968   26789 
  500- 467 1098 3058 524  18  3599  5164 2,0    18    51   10  8  757470 3682   14430 
  Alle 315 720 2015 374  16  2405  3441 1,3    29 4   60   6  1  503196 6953   14197 
Trøndelag                               
Flatbygder                               
  200-299,9 215 208 1415 216  19  1649  2073 0,9    43 2   34       351784 9498   7323 
  300-499,9 233 366 1322 219  6  1546  2145 0,8    33 1   2       329713 7396   495 
  500- 271 699 1934 316  31  2280  3251 1,2    45 9   8       486212 11473   1692 
  Alle 235 448 1531 250  18  1799  2481 1,0    38 4   10       383559 9012   2215 
Andre bygder                               
  200-299,9 191 325 1618 282  28  1929  2444 1,0    59 4   5       399360 13215   1146 
  300-499,9 205 629 1887 240  10  2138  2971 1,2    51 6   6       428466 11451   1243 
  500- 254 663 2566 413  20  3000  3917 1,6    33 4   17       616597 7674   3532 
  Alle 219 569 1944 288  16  2249  3036 1,2    46 5   8       457678 10330   1661 
Nord-Norge                               
  100-199,9 32 377 1508 446    1954  2363 1,1    13    8       382564 2596   1558 
  200-299,9 143 554 1630 343  16  1989  2686 1,1    26 1   14       389204 5258   2716 
  300-499,9 202 784 2013 496  39  2548  3534 1,4    10 5   64   6    498574 2942   13728 
  500- 328 981 2361 363  17  2740  4049 1,5    13    88   5    531275 2638   17753 
  Alle 215 761 1997 399  21  2416  3393 1,3    15 2   56   4    471089 3237   11481 
Alle bruk                               
  35-49,9 88 1942 1316 578  33  1927  3957 1,0    1    24       406306 300   5082 
  50-99,9 292 906 1091 109  7  1207  2405 0,7    21 3   39   3    251288 4925   8680 
  100-199,9 114 358 1262 282  8  1551  2023 0,8    26 3   5   1    322324 6079   1157 
  200-299,9 200 486 1591 288  8  1887  2573 1,0    36 3   24   1    391700 8273   5057 
  300-499,9 202 527 1725 291  20  2035  2764 1,1    27 6   39   5    421643 6855   9162 
  500- 243 971 2110 380  19  2509  3724 1,4    19 2   34   3  2  521517 4386   7716 
  Alle 202 666 1709 314  15  2038  2906 1,1    26 3   29   3  1  423217 6138   6674