Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 7. Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer

 

Landsdeler  Jordbruk  Skogbruk  Nyanlegg  Arbeidsvederlag (kr)
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Leid arbeid   Bruker   Ekte-   Øvrig   Fam.   Arb.   Fam.arb.,   Bruker   Ekte-   Øvrig   Bruker   Ekte-   Øvrig   Jord-   Skog-   Ny-
     

 

     felle  fam.  i alt  i alt  årsverk à     felle  fam.     felle  fam.  bruk  bruk  anlegg
      Ubet.  Bet.                 1845 t                           

 

Østlandet                               
Flatbygder                               
  50-99,9 195 550 990 173    1163  1908 0,6    9           255022 1944    
  100-199,9 79 176 686 110    797  1052 0,4    19    4       174819 4163   786 
  200-299,9 135 249 1011 100    1111  1496 0,6    42    3       243866 9271   686 
  300-499,9 149 402 1159 225  13  1398  1948 0,8    26 3   15       306747 6308   3386 
  500- 197 1078 1563 224  17  1804  3079 1,0    14 1 1  7   2  1  395760 3479   2226 
  Alle 158 598 1215 187  10  1412  2168 0,8    22 1   9   1    309786 5203   2309 
Andre bygder                               
  100-199,9 190 942 1010 182  4  1196  2327 0,6    21 2   54   2    252404 4723   11769 
  200-299,9 177 436 1482 308  2  1792  2404 1,0    32 1   20   4    373966 6815   4891 
  300-499,9 204 307 1378 247  7  1632  2143 0,9    19 13 1  2       342786 7014   488 
  500- 122 953 1744 424  10  2178  3253 1,2    25 2   3       459469 5556   674 
  Alle 163 606 1435 301  6  1741  2511 0,9    27 5   15   1    365879 6630   3313 
Agder og Rogaland                               
Jæren                               
  100-199,9 79 642 1165 257    1422  2142 0,8    8    14       312075 1787   3135 
  200-299,9 41 948 2190 445    2634  3624 1,4               578065     
  300-499,9 216 602 2670 180  10  2860  3678 1,6    5           625333 1131    
  500- 409 1147 2490 671  17  3178  4734 1,7    5 2   65   131    697433 1672   43094 
  Alle 218 1069 2193 448  14  2656  3942 1,4    4 1   24   45    582163 1067   14950 
Andre bygder                               
  100-199,9 161 224 1166 299    1465  1849 0,8    10 24   35       321009 7357   7596 
  200-299,9 158 385 1799 300  10  2109  2652 1,1    59 14   29   20    458748 15882   10686 
  300-499,9 235 491 1927 336  9  2272  2998 1,2    31    27   4    495842 6787   6795 
  500- 190 984 2205 542  24  2771  3946 1,5    42 2   5       607201 9573   1145 
  Alle 188 662 1814 390  12  2215  3065 1,2    40 7   22   6    483918 10368   6099 
Vestlandet                               
  35-49,9 45 987 1451 451    1902  2935 1,0    12    7       404990 2686   1489 
  50-99,9 495 2000 1405 167  5  1577  4072 0,9    18    48   6    331917 3920   11456 
  100-199,9 116 290 1819 386  11  2215  2621 1,2    34 8   9       477221 8972   1939 
  200-299,9 336 613 1852 399  12  2263  3212 1,2    28 6 1  28   7    484772 7490   7422 
  300-499,9 223 502 2162 365  18  2544  3270 1,4    43 8 1  62       546255 10991   13341 
  500- 439 1145 2850 555  41  3446  5030 1,9    14    57   1  1  744964 2802   12773 
  Alle 275 734 2031 397  17  2445  3454 1,3    29 5   39   2    525027 7437   8845 
Trøndelag                               
Flatbygder                               
  200-299,9 224 220 1502 272  16  1791  2235 1,0    21 1   30       392304 4945   6686 
  300-499,9 280 265 1542 214  6  1761  2306 1,0    30 3   2       386461 7166   338 
  500- 244 756 1782 345  21  2148  3148 1,2    37 10   10       471425 10229   2152 
  Alle 241 442 1574 262  13  1849  2532 1,0    29 5   31       405608 7473   6770 
Andre bygder                               
  200-299,9 284 341 1724 310  37  2071  2697 1,1    53 4 2  3   1    439287 12497   833 
  300-499,9 182 447 1935 248  9  2192  2821 1,2    56    34       452984 11908   7056 
  500- 329 782 2589 290  9  2889  4000 1,6    54 3   10   17    605068 11722   5449 
  Alle 257 510 2034 268  16  2317  3084 1,3    53 2   18   5    484057 11655   4648 
Nord-Norge                               
  100-199,9 53 283 1693 327    2019  2355 1,1    8    74       405544 1710   14655 
  200-299,9 173 554 1689 222  13  1924  2651 1,0    53    16   6    387896 10650   4238 
  300-499,9 241 762 2067 439  31  2537  3540 1,4    7    84       508464 1565   16878 
  500- 308 1017 2465 348  18  2832  4156 1,5    19    46   3    564075 3842   9360 
  Alle 224 746 2091 340  18  2450  3421 1,3    20    54   2    490308 4060   11070 
Alle bruk                               
  35-49,9 56 1623 1301 541  17  1859  3539 1,0    8 2   15     1  401730 2235   3473 
  50-99,9 277 1088 1162 126  4  1291  2656 0,7    31    21   3    274824 6644   4999 
  100-199,9 125 395 1305 253  4  1563  2082 0,8    21 6   37       334005 5621   7941 
  200-299,9 208 455 1606 291  10  1906  2570 1,0    37 4   18   5    406722 8716   4909 
  300-499,9 211 465 1778 291  14  2082  2758 1,1    29 4   32       443319 7134   6782 
  500- 258 1004 2083 389  19  2490  3752 1,3    23 2   23   13    531833 5351   7541 
  Alle 211 664 1732 315  13  2059  2934 1,1    27 3   26   5    439447 6627   6582