Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                     saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 10,2 5,4 11,2 0,1  2,3  0,1 1,9 31,2 4,3   15,2 11,0  4,4  34,9
  200-299,9 29,5 6,7 27,4 16,5  0,8   0,9 81,7 8,6   28,7 25,6  6,2  69,0
  300-499,9 51,0 29,4 52,8 17,3  3,1   3,2 156,8 5,9   29,1 39,1  10,4  84,5
  500- 62,6 52,2 100,3 51,8     15,3 282,2 7,0   43,7 65,5  19,0  135,1
  Alle 36,1 20,1 41,2 17,2  1,8   3,8 120,2 6,3   26,9 31,4  8,8  73,4
Andre bygder                   
  50-99,9 1,0 1,6  0,1    1,4 0,5 4,7 3,9   16,5 3,6  1,1  25,1
  100-199,9 2,7 2,9 0,7 1,0  0,5  0,7 0,6 9,1 4,5   30,6 5,6  2,5  43,2
  200-299,9 8,7 13,2 1,1 9,1    0,2 0,1 32,3 5,1   35,9 19,4  3,1  63,4
  300-499,9 24,8 18,2 23,6 19,5    0,5  86,5 5,9   49,0 32,5  7,3  94,7
  Alle 7,1 6,7 3,7 6,5  0,2  0,7 0,4 25,3 4,7   31,6 12,0  3,0  51,4
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  50-99,9 0,6   0,3      0,9 10,0   24,4 0,1  2,2  36,7
  100-199,9    0,7    0,1  0,7 7,8   50,1 4,2  3,7  65,9
  200-299,9    0,2    0,4  0,5 14,1   73,3 10,5  7,6  105,4
  Alle 0,1   0,5    0,1  0,7 9,7   54,0 5,0  4,6  73,4
Andre bygder                   
  50-99,9    2,0  3,3  0,9 2,0 8,1 3,7   15,3 4,7  2,3  25,9
  100-199,9    0,1    0,2 5,5 5,7 6,8   40,8 6,3  3,1  56,9
  200-299,9        0,7 6,4 7,2 10,6   64,1 11,2  6,3  92,2
  Alle 0,1   0,5  0,6  0,4 4,8 6,4 6,7   39,7 7,6  4,0  58,0
Vestlandet                   
  35-49,9        0,3  0,3 1,2   6,7 0,8  3,3  12,0
  50-99,9        1,1  1,1 2,8   20,3 2,2  3,0  28,2
  100-199,9 0,3       0,6 0,2 1,2 7,2   39,2 8,1  3,9  58,5
  200-299,9        1,2  1,2 8,1   66,0 14,0  7,0  95,1
  Alle 0,1       0,8 0,1 1,0 5,4   32,6 6,0  3,8  47,9
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 9,4 0,9  5,0    0,2  15,4 4,8   35,3 11,7  2,5  54,3
  200-299,9 38,9 4,9  0,5     1,4 45,6 4,5   36,1 14,1  1,2  55,9
  300-499,9 88,9 18,0  3,6      110,5 7,5   31,7 28,6  2,0  69,9
  Alle 32,8 5,0  2,9    0,1 0,6 41,3 5,0   34,8 14,9  1,9  56,6
Andre bygder                   
  100-199,9 0,8   0,1    2,6  3,5 4,5   51,6 9,5  3,5  69,1
  200-299,9 2,7       2,0  4,7 4,7   63,4 13,0  3,5  84,5
  Alle 1,9   0,1    2,2  4,1 4,5   57,8 11,8  3,6  77,7
Nord-Norge                   
  50-99,9    0,6    0,8  1,4 2,9   15,9 0,6  1,4  20,8
  100-199,9    0,4    2,3  2,7 3,9   31,3 4,0  2,2  41,5
  200-299,9    0,7    0,1  0,8 6,2   49,1 7,2  3,4  65,9
  300-499,9    0,3      0,3 4,7   61,2 10,0  2,8  78,7
  Alle    0,5    1,3  1,8 4,4   35,5 4,7  2,4  47,0
Alle bruk                   
  35-49,9    2,2    0,5  2,7 1,3   6,6 0,8  3,9  12,7
  50-99,9 0,5 0,4  0,3  0,4  1,0 0,3 3,0 3,5   17,9 2,5  2,2  26,1
  100-199,9 2,6 1,3 1,5 0,7  0,4  0,9 1,0 8,4 5,4   35,3 7,4  3,2  51,3
  200-299,9 14,1 4,6 6,9 5,8  0,2  0,4 0,8 32,7 6,9   44,9 16,3  4,3  72,4
  300-499,9 43,8 22,9 37,0 14,2  1,9  0,1 2,0 121,9 6,3   38,9 34,6  8,5  88,3
  500- 60,7 46,8 90,2 56,9     12,9 267,6 7,2   46,4 63,7  17,9  135,1
  Alle 12,0 6,1 9,9 5,4  0,5  0,7 1,4 36,0 5,5   35,3 13,9  4,5  59,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015